Menu

Kolejne przypadki palenia śmieci w piecach

6 lutego 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Sezon grzewczy trwa w pełni. Do stanowiska dyżurnego pruszkowskiej Straży Miejskiej w ciągu doby napływa od kilku do kilkunastu zgłoszeń mieszkańców, dotyczących dużego zadymienia z kominów prywatnych nieruchomości. Pomimo kampanii lokalnych i ogólnopolskich również w naszym mieście są mieszkańcy, którzy zanieczyszczają powietrze wprowadzając do atmosfery szkodliwe substancje.

Tylko w styczniu br. do stanowiska dyżurnego naszej jednostki wpłynęło 64 zgłoszenia o podejrzeniu spalania śmieci w domowych instalacjach grzewczych i związanych z  tym faktem unoszącym się zadymieniem. Większość z zawiadomień, po przeprowadzonych kontrolach została niepotwierdzona. Duże zadymienie spowodowane było aurą pogodową (brak ruchu powietrza, duża wilgotność) lub niewłaściwy proces rozpalania w piecach dozwolonymi i certyfikowanymi materiałami. W potwierdzonych przez strażników 4 przypadkach, kontrola instalacji ujawniła spalanie materiałów zabronionych i zakończyła się grzywną w postępowaniu mandatowym. W jednym przypadku zastosowano formę pouczenia. na bieżąco strażnicy prowadzą także wyrywkowe kontrole stanu zadymienia powietrza w różnych miejscach na terenie Pruszkowa.

Zgodnie z dyspozycją art. 191 Ustawy o odpadach – „Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny” (w postępowaniu mandatowym do 500 zł.).

Strażnicy miejscy prowadzą kontrolę z upoważnienia Prezydenta Miasta Pruszkowa. Na terenie nieruchomości prywatnych, kontrole mogą być prowadzone od godz. 6 do 22. Tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrola może być przeprowadzona przez całą dobę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W przypadkach kiedy sytuacja będzie niejasna lub osoba podejrzewana o spalanie w instalacji „śmieci” będzie negowała wynik kontroli, strażnicy pobiorą próbki popiołu, które następnie będą przebadane i poddane analizie przez certyfikowane laboratorium. Prawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Przypominamy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Palić w nim można opał dozwolony, np. czyste drewno, węgiel, koks, miał, groszek ekologiczny. Nie wolno spalać żadnych odpadów, a w szczególności: plastikowych butelek, lakierowanego i malowanego drewna, odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu itp.

 

Skip to content