Menu

DZIAŁANIA REFERATU PROFILAKTYKI

23 sierpnia 2018 - ARCHIWUM

Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki po rozpoczęciu roku szkolnego przystąpili do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Na liczne wystąpienia szkół i przedszkoli po ustaleniu zakresu tematycznego przeprowadzili zajęcia dydaktyczne.

Dla najmłodszych przygotowano zajęcia na temat zasad bezpiecznych zachowań wobec osób obcych, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym połączone z prezentacją Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego.

Dla starszych uczniów omówiono następujące tematy:

1.Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

2.Profilaktyka agresji- zasady właściwego zachowania w sieci i w realu

3.Tolerancja i ksenofobia

4.Bezpieczny internet „Owce w sieci”

5.Bezpieczny internet „Zasady korzystania z multimediów”

6.Stop cyberprzemocy – ogólny zarys zagrożeń

7.Stop cyberprzemocy – „Gdzie jest Mimi”

W miesiącu wrześniu zrealizowano zajęcia w czterech placówkach, jedenastu grupach.

Udział wzięło 274 uczniów. W miesiącu październiku przeprowadzone zostały zajęcia profilaktyczne w trzynastu placówkach, 54 grupach. Udział wzięło 1214 uczniów i przedszkolaków.

W programie profilaktycznym udział wzięły: Przedszkola nr: 1, 9, 23, Szkoły Podstawowe nr: 1, 2, 4, 9 , a także Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Referat ds. Profilaktyki S.M. Pruszków – starszy inspektor Tomasz Wróbel

Skip to content