Menu

Działania Referatu Profilaktyki w miesiącu styczeń 2014r.

6 lutego 2014 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Głównym elementem realizowanych przedsięwzięć była edukacja do szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, podstawowa edukacja prawna oraz prezentacja wszelkiego typu zagrożeń charakterystycznych dla okresu zimowego.

 

Realizując powyższe zadania funkcjonariusze Referatu profilaktyki przeprowadzili ogółem 10 spotkań w 30 grupach lekcyjnych, w których uczestniczyło 545 uczniów wszystkich szczebli edukacyjnych. Tematyką poruszaną na zajęciach były następujące zagadnienia:

Ponadto przeprowadzono 76 kontroli rejonów przyległych do szkół za szczególnym zwróceniem uwagi na dzieci i młodzież zagrożone demoralizacją, przeprowadzono 2 asysty w czynnościach pedagogów szkolnych, oraz prowadzono 21 kontroli realizacji obowiązku szkolnego.

Oprócz przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, funkcjonariusze Referatu profilaktyki, podejmowali interwencje wobec uczniów, którzy popełnili czyny karalne oraz osób dorosłych dopuszczających się czynów o charakterze demoralizacyjnym wobec dzieci i młodzieży. W styczniu 2014 roku podjęto ogółem 13 interwencji wobec uczniów pruszkowskich szkół, w wyniku których ujawniono 19 nieletnich zagrożonych demoralizacją, z czego 8 na gorącym uczynku czynu zabronionego (palenie papierosów, wagary) ujęto i przekazano Policji 3 uczniów – sprawców kradzieży na szkodę kolegi ze szkoły, odzyskano skradziony przedmiot, nałożono 5 mandatów karnych za palenie papierosów na terenie szkoły.

W związku z faktem, iż zbliżają się ferie zimowe i większa ilość czasu wolnego, funkcjonariusze Referatu profilaktyki w trakcie prowadzonych zajęć w miesiącu lutym, zwrócą szczególną uwagę na zagrożenia wynikające ze specyfiki okresu zimowego a także omawiać będą zasady bezpiecznego korzystania z Internetu ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowanie zasady ograniczonego zaufania wobec osób obcych poznanych za pośrednictwem sieci Internet.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej będą dokonywali sprawdzeń na terenie zamarzniętych otwartych akwenów wodnych na terenie miasta Pruszkowa, ze zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo przebywających tam osób i zagrożeń wynikających z występowania ujemnych temperatur bądź mogącą wystąpić odwilżą.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców Pruszkowa, aby w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zamarzniętych zbiorników wodnych, kontaktować się ze stanowiskiem dyżurnym Straży Miejskiej w Pruszkowie pod bezpłatnym numerem telefonu:

Kierownik Referatu Profilaktyki S.M. Pruszków – Piotr Deputowski

Skip to content