Menu

Działania profilaktyczne pruszkowskich strażników w I kwartale 2024 roku

26 kwietnia 2024 - PROFILAKTYKA, ARCHIWUM, AKTUALNOŚCI

W pierwszym kwartale 2024 roku funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie realizowali w pruszkowskich szkołach zajęcia z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki bezpieczeństwa. Z uwagi na posiadane narzędzie edukacyjne, jakim jest Mobilny Symulator Zagrożeń pożarowych, zajęcia były prowadzone głównie z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. W zajęciach brali udział funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, których profesjonalne komentarze do wydarzeń przedstawionych w symulatorze stanowiły bezcenne uzupełnienie prowadzonych warsztatów.Ogółem strażnicy przeprowadzili 66 godzin zajęć przy wykorzystaniu symulatora w których udział wzięło 1562 uczniów z pruszkowskich szkół ponadpodstawowych (LO im. T Zana, LO im. T . Kościuszki oraz Zespół Szkół nr 1). Prezentacja zagrożeń pożarowych z symulatorem przeprowadzona została również podczas 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w CKiS w Pruszkowie.

Innymi tematami zajęć realizowanymi w ramach szeroko rozumianej profilaktyki w placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie Pruszkowa były:
„Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” – zajęcia przeprowadzone z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Ruchu Drogowego. W trakcie 10 godzin lekcyjnych w zajęciach udział wzięło 213 dzieci z pruszkowskich przedszkoli.

Ponadto warsztaty przeprowadzono z następujących tematów:

„Milczenie nie zawsze jest złotem – stop groomingowi”
„Odpowiedzialność prawna nieletnich”
„Stop cyberprzemocy”
„Zagrożenia okresu zimowego”
„Pierwsza pomoc przedmedyczna”
„Bezpieczne zachowania”
„Prywatność i bezpieczeństwo w Internecie”.

W zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie w I kwartale 2024 roku, wzięło udział 3779 uczniów podczas 166 godzin lekcyjnych. W kolejnych miesiącach planowane jest rozszerzenie proponowanej tematyki zajęć o kwestie związane z uzależnieniami, a zwłaszcza o zagrożenia dotyczące używania fentanylu.

Referat ds. Profilaktyki

 

Skip to content