Menu

DZIAŁANIA KONTROLNE JAKOŚCI I ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA NA TERENIE PRUSZKOWA

9 marca 2018 - ARCHIWUM

Segregacja odpadów, odpowiednie ich gromadzenie i palenie w piecach właściwych materiałów przyczynia się do poprawy stanu naszego środowiska. Strażnicy Miejscy posiadają odpowiednie upoważnienia, które dają możliwość przeprowadzenia kontroli pod kątem palenia materiałami zabronionymi w piecach.

Piec domowy nie jest przeznaczony do spalania odpadów !

Nie możemy wrzucać do pieca m.in. :

– plastikowych pojemników i butelek po napojach,

– zużytych opon,

– przedmiotów z tworzyw sztucznych,

– elementów drewnianych pokrytych lakierem lub farbą,

– opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

– opakowań po farbach i lakierach,

– foliowych toreb.

Wydobywające się z kominów zanieczyszczenia są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Pyły unoszące się z dymem powodują choroby. Drobiny zanieczyszczeń osiadając w płucach utrudniają wymianę gazową podczas oddychania. Skutki zdrowotne, to nie jedyne efekty niskiej emisji, która powstaje na skutek wydobywających się substancji z indywidualnych palenisk domowych, lokalnych kotłowni oraz transportu samochodowego. Zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji przyczyniają się do pogorszenia stanu otaczającej nas zieleni, zakwaszania oraz skażenia metalami ciężkimi wód, gleb oraz roślinności.

Na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej w Pruszkowie od stycznia wpłynęło łącznie 184 zgłoszeń dotyczących dużego zadymienia okolicy, czarnego dymu kominów oraz nieprzyjemnego zapachu przypominającego palone plastiki i tworzywa sztuczne. W tym okresie przeprowadzonych zostało 55 sprawdzeń instalacji grzewczych oraz wykonano 47 kontroli urządzeniem pomiarowym „przenośnym analizatorem pyłu zawieszonego” tzw. pyłomierzem, wykorzystywanym do badań stężeń zanieczyszczeń powierza pyłem zawieszonym PM 10 i PM 2,5. Zastosowane zostały środki oddziaływania wychowawczego w postaci 8 pouczeń oraz 3 mandatów karnych, w związku z naruszeniem art. 191 ustawy o odpadach.

Ponadto na terenie Miasta Pruszków przeprowadzone pomiary przez funkcjonariuszy Referatu Dzielnicowych i Zespołu Eko, jak dotąd odbyły się w następujących terminach oraz miejscach, co podyktowane było naszą inicjatywą bądź prośbą mieszkańców o przeprowadzenie kontroli w gospodarstwach domowych z których kominów pojawił się niepokojący dym.

Wszelkie podjęte przez funkcjonariuszy działania w ramach codziennych służb patrolowych związane z kontrolami jakości powietrza oraz kontrolami urządzeń grzewczych wykonywane są w trosce o środowisko, w którym mieszkamy my, nasze rodziny oraz sąsiedzi!

 

WYNIKI DZIAŁAŃ KONTROLNO – POMIAROWYCH

Data

Godz.

Ulica / nr posesji

Wynik pomiaru

PM 10 µm/m3

Wynik pomiaru

PM 2,5 µm/m3

Temperatura w °C

20.02.2018

11:38

Wołowskiego 2

19

16

+ 2,5

20.02.2018

11:53

Wołowskiego 4

28

17

+ 2,5

20.02.2018

12:25

Obrońców Pokoju 16

34

33

+ 4

20.02.2018

12:47

Obrońców Pokoju 16

15

13

+ 4

22.02.2018

12:20

Zachodnia 44

23

22

-2,5

22.02.2018

12:45

Zachodnia 9

25

22

-1,5

22.02.2018

16:21

Narutowicza 24A

42

41

-3,5

22.02.2018

16:36

Narutowicza 26

62

58

– 4

22.02.2018

17:19

Pilnikowa 19

28

28

-4,5

23.02.2018

17:00

Mickiewicza 82

33

28

– 4

23.02.2018

19:23

Ołówkowa 28

143

128

– 5

23.02.2018

19:37

Ołówkowa 28

172

146

– 5

23.02.2018

20:19

Sobieskiego 4

173

148

-6

23.02.2018

20:36

Sygietyńskiej 2

155

142

– 5,5

24.02.2018

15:57

Mickiewicza 63

11

11

– 5,5

24.02.2018

16:14

Mickiewicza 43

29

28

– 5,5

24.02.2018

16:30

Mickiewicza 37

33

27

– 5,5

24.02.2018

16:48

Mickiewicza 21

27

24

– 5,5

24.02.2018

17:05

Mickiewicza 4

37

33

– 5,5

24.02.2018

19;57

Szpitalna 3

28

27

– 10

24.02.2018

20:14

Szpitalna 1

25

23

– 10

24.02.2018

20:37

Szpitalna 4

24

23

– 10,5

24.02.2018

21:11

Reja 14

39

37

– 10

24.02.2018

21:29

Reja 7A

50

46

– 10

26.02.2018

12:10

Miodowa 32

19

18

– 9,5

26.02.2018

12:40

Świerkowa 1-15

28

26

– 9,5

26.02.2018

15:43

Kowalskiego

21

20

– 9,5

26.02.2018

16:11

Długa 101

52

49

– 9

26.02.2018

16:30

3-go Maja 110A

101

46

– 8

26.02.2018

16:50

Miodowa 32

53

51

– 9,5

03.03.2018

18:13

Górna 10

140

131

– 6,5

03.03.2018

20:07

Dobra 20

64

58

– 8,5

05.03.2018

11:20

Rzewuskiego 16

65

56

+ 0,5

05.03.2018

11:45

Konwaliowa 3

16

9

+ 2

05.03.2018

16:52

Owocowa 12

74

49

+ 3,5

05.03.2018

17:07

Sobieskiego 14

376

214

+ 4

05.03.2018

18:29

Komorowska 11

87

70

+ 3,5

05.03.2018

18:41

Komorowska 59

144

81

+ 4,5

05.03.2018

20:33

Tuwima 28

80

73

+ 2

06.03.2018

09:35

Stalowa 6

90

63

+ 2,5

08.03.2018

09:00

Długa 85

40

39

+ 6

08.03.2018

09:40

Sobieskiego 4

43

41

+ 6

08.03.2018

10:10

Jastrzębia 4

41

37

+ 6,5

08.03.2018

10:27

Jastrzębia 12

25

24

+ 6,5

08.03.2018

12:44

Kaczanowskiego 34

31

26

+10

08.03.2018

12:58

Kaczanowskiego 24

45

43

+ 10

08.03.2018

13:16

Kaczanowskiego 26

27

24

+ 10

Skip to content