Menu

Działania kontrolne COVID-19

7 kwietnia 2020 - UWAGA!, ARCHIWUM, KORONAWIRUS, AKTUALNOŚCI

Straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, od dnia 02 kwietnia br., dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań. Nasze działania do odwołania, ograniczają się tylko do realizacji zgłoszeń i zadań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Pruszkowska Straż Miejska, wspierając policjantów Komendy Powiatowej Policji, prowadzi działania związane z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa – Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Do codziennej służby na rzecz mieszkańców naszego miasta, z narażeniem zdrowia, kierowane są wszystkie możliwe zasoby osobowe naszej jednostki. Także dyżurni, obsługujący kamery miejskiego systemu monitoringu, wspomagają strażników i policjantów w tych trudnych i niebezpiecznych dla zdrowia działaniach.

Działania, polegające na kontroli parków, placów i skwerów miejskich, nadawanie komunikatów „zostań w domu”, pomoc w rozdawaniu maseczek ochronnych, kontrola pracy urzędu miasta, przynoszą wymierne efekty. Pomimo utrudnień i wyjątkowego stanu w jakim przyszło nam obecnie funkcjonować, Mieszkańcy Pruszkowa w większości przypadków, stosują się do zaleceń oraz przestrzegają obostrzeń.

Od dnia 01 kwietnia, tj. od dnia wprowadzenia obostrzeń przez Prezesa Rady Ministrów, strażnicy podejmują od kilku do kilkunastu interwencji dziennie, dotyczące łamania przepisów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Większość z nich kończy się rozmowami dyscyplinującymi i pouczeniami, które są wystarczającymi środkami do przywrócenia zachowania zgodnego z prawem. Część z nich, niestety musiała zakończyć się grzywnami, a także sporządzeniem wniosku o ukaranie karą administracyjną przez Inspektora Sanepidu. Wszystkie te przypadki, były spowodowane niestosowaniem się do poleceń oraz zachowaniem pod wpływem alkoholu.

Apelujemy !!! w dalszym ciągu o zastosowanie się do wydawanych obostrzeń, ze względu na bezpieczeństwo swoje ale także innych osób. Nasza odpowiedzialność ma realny wpływ na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Tym wszystkim, którzy zostają w domach, pomimo słonecznej, wiosennej pogody BARDZO DZIĘKUJEMY.

Ważne telefony:

Infolinia NFZ:
☎️800 190 590

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszkowie:
☎️Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 22 759 88 28
☎️Numer ALARMOWY dostępny poza godzinami pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy (tylko w sytuacjach awaryjnych): 798 498 471

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszkowie:
☎️22 728 11 81

Przydatne linki:

Główny Inspektor Sanitarny

Informacje Sanepidu

Dla rodziców i opiekunów

Dla uczniów

Skip to content