Menu

Działania EKO PATROLU w okresie wakacyjnym

12 września 2020 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Funkcjonariusze Referatu Dzielnicowych i Zespołu Eko Patrolu w miesiącach letnich tj. czerwcu, lipcu i sierpniu 2020 br. realizowali interwencje własne, jak i wpływające zgłoszenia od mieszkańców naszego miasta. Związane one były z bezdomnymi psami i kotami; zwierzętami, wymagającymi pomocy lekarskiej, kontroli warunków bytowych, dzikich zwierząt potrzebujących pomocy, a także stwarzających zagrożenie. Podejmowane były także interwencje w związku z niezachowaniem nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia oraz związane z martwymi zwierzętami.

Najwięcej podejmowanych działań, dotyczyło zwierząt wymagających pomocy weterynaryjnej. We wskazanym okresie podjęliśmy 205 interwencji. W stosunku do zwierząt dzikich, które stwarzały zagrożenie patrol ekologiczny interweniował 32 razy.

W mijającym III kwartale roku, funkcjonariusze Eko Patrolu przeprowadzili 17 kontroli warunków bytowych zwierząt domowych, w których zostały ujawnione nieprawidłowości w opiece nad zwierzętami. Właściciele zostali zobowiązani do poprawy warunków, co zostało weryfikowane w trakcie podejmowanych rekontroli.

Miesiące letnie charakteryzują się zwiększoną częstotliwością zgłoszeń dotyczących bezpańskich zwierząt. W sprawie błąkających się psów interweniowaliśmy 82 razy i odłowiliśmy 39 psów, a także 36 kotów. Interwencje dotyczące zwierząt bez opieki wiążą się także z niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Były one podejmowane łącznie 22 razy, co w 5 przypadkach zakończyło się nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego i zastosowaniem 5 pouczeń. Ponadto w związku z tym wykroczeniem prowadzone są czynności wyjaśniające, skutkujące skierowaniem 3 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pruszkowie.

Odłowione bezpańskie psy przekazywane były do Punktu Adopcyjnego prowadzonego przez Pruszkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Zwierząt, a koty do lecznicy Vet Care. Po zakończonym leczeniu część zdrowych, dorosłych wolno-bytujących kotów powróciła w miejsce odłowienia, a te, które nie były zdolne poradzić sobie w środowisku zostały przekazane pod opiekę w/w Stowarzyszenia.

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej potwierdzili i przekazali wskazanej rzez gminę firmie 25 przypadków martwych zwierząt ujawnionych na terenie Miasta.

Skip to content