Menu

Coroczna kontrola placów zabaw 2024

1 maja 2024 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

W miesiącu kwietniu funkcjonariusze Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie, dokonali corocznej kontroli stanu technicznego i bezpieczeństwa przeciwpożarowego placów zabaw znajdujących się na terenie miasta. Skontrolowano wszystkie place zabaw oraz siłownie plenerowe. W trakcie czynności zwrócono szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia urządzeń i zabawek znajdujących się na terenie obiektów, a zwłaszcza uszkodzeń, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej dokonywał kontroli stanu bezpieczeństwa p.poż., a zwłaszcza drożności dróg ewakuacyjnych, takich jak np. wejścia i wyjścia, stan techniczny furtek itp. Większość uszkodzeń ujawnionych w trakcie kontroli powstało w wyniku zwykłego użytkowania, a także wpływu czynników atmosferycznych. Uszkodzenia spowodowane aktami wandalizmu ograniczały się jedynie zamazywania markerami urządzeń na placach zabaw oraz wypisywaniu wulgarnych napisów. O wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach zostali powiadomieni administratorzy poszczególnych obiektów w celu dokonania niezwłocznych napraw.

place-zabaw-2024

Zdjęcie 1 z 4

Kolejna kontrola zostanie przeprowadzona w kwietniu przyszłego roku. Jeżeli jednak którakolwiek z osób przebywających z dziećmi na placach zabaw spostrzeże jakiekolwiek uszkodzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo najmłodszych, proszona jest o zgłoszenie tego faktu do Straży Miejskiej w Pruszkowie, pod całodobowy numer telefonu 986.

Referat ds. Profilaktyki

Skip to content