Menu

Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską – podsumowanie

10 lutego 2019 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Dziś, mija ostatni dzień przerwy zimowej dla dzieci i młodzieży z regionu województwa mazowieckiego. Nie wszyscy mieli możliwość wyjazdu na odpoczynek po za miejsce zamieszkania. Dla tych najmłodszych, miasto wraz z funkcjonariuszami Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie w okresie od 28 stycznia do 8 lutego br. przygotowali udział w akcji „Zima w mieście 2019”. Strażnicy w czasie pełnienia służby, dokonywali kontroli placówek, które organizowały zimowiska dla dzieci. Kontrola obejmowała zarówno placówki szkolne, jak i skwery, parki, akweny wodne.
Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą, którym czas wolny organizowały szkoły, świetlice TPD i PKPS. Na zajęciach omawiano tematykę związaną z zasadami bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii. Informowano dzieci, w jaki sposób dostosować ubranie do warunków pogodowych oraz jak bezpiecznie bawić się na śniegu korzystając jednocześnie ze sprzętu zimowego. Przypomniano uczniom także o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Przede wszystkim poruszono z dziećmi niezwykle ważny temat, jakim jest kontakt z osobą obcą „poznaną w sieci.” Przypomniano najmłodszym i tym trochę starszym dzieciom, by pamiętały o zasadzie „ograniczonego zaufania”, gdyż nie zawsze obcy w sieci jest tym, za kogo się podaje.

Zajęcia odbywały się w formie wykładu multimedialnego połączonego z warsztatami. Spotkania przeprowadzono w placówkach, które brały udział w akcji:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 193 dzieci;
Szkoła Podstawowa nr 6 – 117 dzieci;
Szkoła Podstawowa nr 3 – 187 dzieci;
Szkoła Podstawowa nr 9 – 91 dzieci;
Świetlica ul.Partyzantów- 27 dzieci;
Świetlica ul. 3- go Maja- 15 dzieci;
Świetlica ul. Helenowska- 26 dzieci;
Świetlica PKPS ul. Ks. Józefa- 9 dzieci.

W zajęciach z funkcjonariuszami Referatu Profilaktyki udział wzięło 665 dzieci. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia były urozmaiceniem wolnego czasu, a przy okazji dzieci poznały pracę strażników oraz będą inaczej patrzeć i reagować na zagrożenia, jakie je otaczają. Dobrą wiadomością jest także brak odnotowania w statystykach służb poważniejszych zdarzeń i incydentów z udziałem nieletnich. Nasze spotkania z najmłodszymi mieszkańcami będziemy kontynuować podczas dalszych realizacji roku szkolnego 2018/2019.

Skip to content