Menu

BEZPIECZNE FERIE 2017 – PODSUMOWANIE

28 lutego 2017 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Strażnicy Miejscy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie w okresie od 13 do 24 lutego 2017 brali czynny udział w akcji „Bezpieczne ferie 2017?. W tym czasie przeprowadzili 19 kontroli placówek organizujących wypoczynek dzieci. Patrole Straży Miejskiej w codziennych zadaniach kontrolowały występujące na terenie miasta Pruszkowa zamarznięte akweny wodne, parki i skwery oraz inne miejsca przebywania dzieci i młodzieży. W licznych ośrodkach prowadzących zorganizowaną formę wypoczynku dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

W spotkaniach poruszana była problematyka bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz w sieci. Szczególnie zwracano uwagę na warunki pogodowe w czasie zimy m.in. odpowiedni ubiór do tych warunków, zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, zabawa w śnieżki i na lodowisku oraz na stoku narciarskim czy saneczkowym. Priorytetowo poruszano zagrożenia, na jakie można napotkać w zimie, a zwłaszcza niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Ponadto w zajęciach poruszano tematykę związaną z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci telefonicznej i internetowej, wskazując zagrożenia z tym związane, jak nadmierny czas spędzony przy telefonie lub komputerze (uzależnienie od urządzeń teleinformatycznych) oraz kontakty z osobami obcymi poznawanymi przez sieć (zasada ograniczonego zaufania, nie wszyscy w sieci są tymi, za których się podają). Powyższe zajęcia odbywały się w formie wykładu multimedialnego połączonego z warsztatami.

Łącznie w zajęciach prowadzonych przez Straż Miejską w 14 grupach uczestniczyło 447 dzieci.

Skip to content