Menu

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

1 września 2020 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczających do pruszkowskich szkół jest jednym z priorytetowych zadań Straży Miejskiej w Pruszkowie. Coroczne działania, przygotowujące pracę funkcjonariuszy Referatu ds. Profilaktyki naszej jednostki, zaczynają się jeszcze w czasie przerwy wakacyjnej dla uczniów szkół aby w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, mogli bezpiecznie dotrzeć do swoich placówek. Pomimo szczególnej sytuacji, tj. panującej pandemii i szczególnych warunków, fakt ten nie zmienił naszych działań.

W ostatnich tygodniach sierpnia funkcjonariusze pruszkowskiej Straży Miejskiej skoncentrowali się w na kontrolach prawidłowości oznakowania i stanu infrastruktury technicznej, znajdującej się w rejonach pruszkowskich placówek szkolno-wychowawczych, na terenie naszego miasta W trakcie przeprowadzonych kontroli, dokonano przeglądu przejść dla pieszych, infrastruktury drogowej w rejonie szkół, oznakowania pionowego i poziomego.

Wszystko, po to aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom naszego miasta bezpiecznego dojścia do szkół i placówek oświatowych. Podczas kontroli nie stwierdzono rażących nieprawidłowości lub usterek, które w znaczący sposób zagrażałyby uczniom udającym się na zajęcia szkolne.

Przy kilku skontrolowanych szkołach, stwierdzono rażących zaniedbań. Wszystkie, stwierdzone nieprawidłowości zostały przekazane do właściwych zarządców dróg w celu niezwłocznego ich usunięcia.

Kontrole stanu bezpieczeństwa przy szkołach, zakończyły I ETAP i są tylko drobnym wycinkiem zadań, które pruszkowska Straż Miejska realizuje dla bezpieczeństwa uczniów naszych szkół. Od dnia dzisiejszego 01 do 11 września rozpoczyna się coroczna akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, w trakcie której funkcjonariusze Straży Miejskiej, będą pełnili służbę w rejonach szkół, nadzorując bezpieczne dojście dzieci i młodzieży do miejsc nauki.

Dodatkowo, strażnicy będą zwracali uwagę na zachowanie środków ostrożności i przestrzegania zasad sanitarnych – przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się koronawirusa-SARS-CoV-2.

W celu utrwalenia wśród dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, przechodzenia przez jezdnię i innych podstawowych przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego, funkcjonariusze Referatu Profilaktyki przeprowadzą szereg zajęć lekcyjnych, w trakcie których poruszona zostanie wymieniona problematyka bezpieczeństwa oraz inne autorskie programy profilaktyki bezpieczeństwa.

Jednocześnie zwracamy z prośbą do wszystkich mieszkańców Pruszkowa, aby w przypadku zauważenia w rejonach szkół jakichkolwiek nieprawidłowości mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, niezwłocznie informowali o tym fakcie stanowisko dowodzenia Straży Miejskiej w Pruszkowie pod bezpłatnym numerem tel. 986.

Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w nauce, nauczycielom satysfakcji z wykonywanej pracy natomiast rodzicom radości z osiągnięć ich pociech.

 

Skip to content