Menu

AKTUALNE OSTRZEŻENIE POGODOWE, ZIMOWE OBOWIĄZKI

3 stycznia 2017 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dalszym ciągu wydaje kolejne ostrzeżenia pogodowe i hydrologiczne. Alarmy dotyczą tym razem utrzymującego się silnego mrozu. W Polsce, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 listopada zamarzło już ponad 50 osób. Ten bilans może się zwiększyć. Przed nami kolejne mroźne dni i noce.

Ostrzeżenia przed silnym mrozem są ważne w:

– woj. mazowieckim do wtorku do godz. 12. W dalszym ciągu prognozuje się występowanie silnego mrozu. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od -16 do -13 st. C. Lokalnie możliwe są spadki temperatury do -20 st. C. Termometry w ciągu dnia wskażą od -11 do -8 st. C.

źródło: www.imgw.pl

Pozostałe prognozy na najbliższe 60 godzin dla naszego regionu zapowiadają znaczny spadek temperatury przy obfitych opadach śniegu i powiewami wiatru. Odczuwalna temperatura powietrza ma osiągnąć wartość 17-20 stopni Celsjusza.

źródło: http://m.meteo.pl/pruszkow/60

Jak zawsze, zwracamy się do Państwa o pomoc w realizacji naszych zadań. To najtrudniejszy czas w egzystencji osób bezdomnych i samotnych. W szczególności pory wieczorowo nocne, kiedy słupek rtęci na termometrach znacznie obniża się do wartości poniżej zera. Samotność, brak środków finansowych na zakup opału, odzieży zimowej, żywności, a w dalszej kolejności choroba alkoholowa, to główne problemy tych osób.

Nie pozostańmy obojętni widząc na swojej drodze lub posiadając informacje o osobach narażonych na wyziębienie organizmu, wymagających pomocy. Reagujmy również w sytuacjach kiedy napotkamy na swojej drodze osoby, które będą w stanie upojenia alkoholowego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie nam wszystkich informacji o osobach bezdomnych, miejscach ich gromadzenia się, a także o osobach samotnych, które wymagają pomocy z zewnątrz – pod bezpłatny numer telefonu alarmowego „986”. Czekamy również na kontakt w formie elektronicznej na adres naszej skrzynki email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

Dodatkowo, przypominamy o obowiązkach, które ciążą na właścicielach i administratorach nieruchomości oraz osobach wynajmujących je /w zależności od zapisów umowy najmu, dzierżawy/ w związku z okresem zimowym – opadami śniegu, polegającymi na odśnieżeniu ciągów pieszych i jezdnych oraz likwidowaniu ich śliskości.

Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia oraz 13 września 1996 r. z późn. zm. oraz uchwalonego przez Radę Miasta Pruszkowa – Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.

OSTRZEGAMY !!!

Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 20 do 500 zł. (zgodnie z taryfikatorem grzywien za wybrane wykroczenia) lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

Skip to content