Menu

AKTUALNE OSTRZEŻENIE POGODOWE, ZIMOWE OBOWIĄZKI

19 stycznia 2017 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, UWAGA!, ARCHIWUM

Przed nami kolejne utrudnienia, spowodowane prognozowaną aurą pogodową. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w dniu dzisiejszym /19.01.2017r./, wydał kolejne OSTRZEŻENIE II STOPNIA dla obszaru województwa mazowieckiego – (od czwartku godz. 18 do soboty godz. 6). Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź. Zjawisko najwcześniej wystąpi na północy województwa, najdłużej będzie się utrzymywać na południu województwa

W związku z panującymi, trudnymi warunkami atmosferycznymi, nie pozostańmy obojętni widząc na swojej drodze lub posiadając informacje o osobach narażonych na wyziębienie organizmu, wymagających pomocy. Reagujmy również w sytuacjach kiedy napotkamy na swojej drodze osoby, które będą w stanie upojenia alkoholowego.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie nam wszystkich informacji o osobach bezdomnych, miejscach ich gromadzenia się, a także o osobach samotnych, które wymagają pomocy z zewnątrz – pod bezpłatny numer telefonu alarmowego „986”. Czekamy również na kontakt w formie elektronicznej na adres naszej skrzynki email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

Mając na uwadze OSTRZEŻENIE IMiGW, przypominamy o obowiązkach, które ciążą na właścicielach i administratorach nieruchomości oraz osobach wynajmujących je /w zależności od zapisów umowy najmu, dzierżawy/ w związku z okresem zimowym – opadami śniegu, polegającymi na odśnieżeniu ciągów pieszych i jezdnych oraz likwidowaniu ich śliskości.

Obowiązki te wynikają między innymi z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia oraz 13 września 1996 r. z późn. zm. oraz uchwalonego przez Radę Miasta Pruszkowa – Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Pruszkowa.

OSTRZEGAMY !!!

Na osoby nie wywiązujące się z nałożonych obowiązków, strażnicy miejscy mogą nałożyć mandat karny w wysokości 20 do 500 zł. (zgodnie z taryfikatorem grzywien za wybrane wykroczenia) lub sporządzić wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Osoby, które doznają uszczerbku na zdrowiu w wyniku nie wywiązania się właścicieli z obowiązku odśnieżania chodników, mogą domagać się z tego tytułu odszkodowania z powództwa cywilnego.

Skip to content