Menu

22 lutego 2017 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

W dniu 17 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się odprawa roczna Straży Miejskiej w Pruszkowie z udziałem Prezydenta Miasta Pruszkowa Jana Starzyńskiego oraz Sekretarza Miasta Jacka Dutkiewicza. W spotkaniu uczestniczyli kierownicy referatów oraz sekcji oraz strażnicy i pracownicy S.M. w Pruszkowie, a także zaproszeni naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego.

Odprawę przeprowadził Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie Włodzimierz Majchrzak, który przedstawił i omówił stan kadrowy, budżet na rok 2017 i jego wykorzystanie, osiągnięte wyniki i realizację postawionych zadań oraz dyscyplinę pracy.

Poniżej w formie prezentacji, przedstawiamy Państwu „Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Pruszkowie za rok 2016”. Prezentujemy najważniejsze aspekty i wyniki, realizowanych w roku ubiegłym działań, akcji i zadań stawianych naszej jednostce.

do pobrania plik w formacie pdf: „SPRAWOZDANIE S.M. ZA 2016 ROK”

Skip to content