Menu

Wspólne działania na rzecz ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

2 kwietnia 2020 - ARCHIWUM, KORONAWIRUS, AKTUALNOŚCI, UWAGA!

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

W dniu 02 kwietnia br. Prezydent Miasta Pruszkowa, realizując polecenie wojewody mazowieckiego w sprawie podjęcia współpracy straży gminnych/miejskich z policją, polecił komendantowi pruszkowskiej Straży Miejskiej zmianę w funkcjonowaniu naszej jednostki w zakresie:

  1. Dokonywania dyslokacji patroli straży, zgodnie ze wskazaniami komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie;
  2. Organizację wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendanta Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Zarządzenie Komendanta Straży Miejskiej w Pruszkowie

Formy współpracy, wymiany informacji, wspólnych patroli nie są nowością w naszych działaniach. To codzienna służba i wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście, które wypracowywane przez lata, przynoszą wymierne efekty. Nowością są zadania, jakie nam przyszło, wspólnie realizować w tym trudnym okresie. Zarówno władzom miasta, kierownictwu pruszkowskiej komendy policji oraz pruszkowskiej straży miejskiej, jak i samym strażnikom i policjantom, zależy na wspieraniu wszelkich form realizacji zadań i pełnieniu służby na rzecz mieszkańców naszego miasta, które mogą przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa.

W dniu dzisiejszym pierwsze, wspólne patrole, rozpoczęły służbę na terenie ulic, a przede wszystkim parków, placów i skwerów miejskich Pruszkowa. Będą one reagować na wszelkie przejawy łamania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Realizacja zadań, poprzedzona jest wspólnymi ustaleniami komendantów i kierownictwa jednostek oraz wspólnymi odprawami funkcjonariuszy, gdzie są oni szczegółowo zadaniowani do służby. Strażnicy oraz policjanci wyposażeni są w osobiste środki ochrony.

Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki poleca również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Przypominamy !!!

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzane są kolejne ograniczenia. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych i zawieszamy działalność salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży. Co jeszcze się zmienia?

TEKST ROZPORZĄDZENIA z dnia 31 marca 2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Odpowiedzi na ważne pytania (kliknij) źródło: KPRM

Mamy nadzieję, że wspólne działania Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie oraz Straży Miejskiej w Pruszkowie, przyczynią się do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19.

ZOSTAŃMY W DOMACH !!! To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas zależy zdrowie i życie naszych najbliższych – rodziców, dziadków, dzieci, naszych przyjaciół i sąsiadów.

 

Skip to content