Menu

Straż Miejska w Pruszkowie

Lista Kandydatów

Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie OGŁASZA NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKACH: Ogłoszenie z dnia 28 lutego 2019 roku, Termin składania ofert upływa 18 marca 2019 roku /do godz. 12:00/ [...]   Czytaj więcej...

Przetarg na zakup paliw do pojazdów S.M.

Straż Miejska w Pruszkowie reprezentowana przez:Komendanta Straży Miejskiej ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro którego przedmiotem jest:zakup paliw do samochodów Straży Miejskiej w Pruszkowie [...]   Czytaj więcej...

Zadbajmy o zwierzęta i czystość w mieście

Posiadanie psa lub kota to nie tylko beztroska przyjemność. Będąc ich właścicielem lub opiekunem mamy wyraźnie określone normami prawnymi obowiązki. Przepisy obowiązujące właścicieli zwierząt powstały nie dlatego aby utrudniać im życie [...]   Czytaj więcej...

Luty w "eko liczbach"

W miesiącu lutym do Straży Miejskiej w Pruszkowie wpłynęły 34 zgłoszenia telefoniczne dotyczące błąkających się psów, 10 dot. zwierząt chorych oraz  3 zgłoszenia o przebywaniu psów w złych warunkach bytowych. [...]   Czytaj więcej...

Luty z profilaktyką dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież z pruszkowskich szkół po zimowym odpoczynku wróciły do codziennych zajęć lekcyjnych i nauki. Strażnicy miejscy z Referatu Profilaktyki w lutym prowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. [...]   Czytaj więcej...

Ujęci sprawcy przestępstw

Współpraca służb porządkowych w Pruszkowie, przyniosła wymierne efekty. Działania patrolu prewencji pruszkowskiej Straży Miejskiej, pozwoliły na zatrzymanie sprawców dewastacji mienia i jego kradzieży na szkodę jednej z mieszkanek Pruszkowa. [...]   Czytaj więcej...

Szkolimy się ...

Aby skutecznie stawić czoła zagrożeniu, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie powietrza dla zdrowia mieszkańców naszego miasta i środowiska, staramy się poznać „wroga” oraz skuteczne metody walki z nim. [...]   Czytaj więcej...

Odholowujemy "wraki" na miejski parking

Mieszkańcy narzekają na brak miejsc parkingowych. Część z nich zajmowana jest przez pojazdy, które popularnie nazywane są „wrakami” i zajmują miejsca postojowe pozostałym mieszkańcom naszego miasta. [...]   Czytaj więcej...

Kontrolujemy piece, ujawniamy śmieci

Sezon grzewczy trwa w pełni. Do stanowiska dyżurnego pruszkowskiej Straży Miejskiej w ciągu doby napływa od kilku do kilkunastu zgłoszeń mieszkańców, dotyczących dużego zadymienia z kominów prywatnych nieruchomości. [...]   Czytaj więcej...
Wielkość czcionki
Domyślna czcionka