Menu

ZABEZPIECZENIE PREWENCYJNE – „ZNICZ 2017”

27 października 2017 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM
W całym kraju służby porządkowe przygotowują się do zabezpieczenia bezpieczeństwa osobom udającym się na groby bliskich. Również nasza jednostka z końcem października rozpoczęła przygotowania do tych działań. Święto Zmarłych, to okres kiedy funkcjonariusze pruszkowskiej Straży Miejskiej, rozpoczynają coroczne, wzmożone działania w rejonie cmentarzy, w ramach prowadzonych akcji pn. „HIENA i ZNICZ” W tym roku, na terenie miasta Pruszkowa działania prowadzone będą w dniach 28 października do 02 listopada 2017 roku.
 

 
W prowadzonych czynnościach wykorzystany zostanie także System Monitoringu Wizyjnego Miasta oraz dodatkowe patrole piesze i zmotoryzowane. Kamery monitoringu miejskiego i obsługujący je dyżurni, będą wspierać pruszkowskich strażników miejskich i policjantów w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby bliskich w tych dniach.
Ze względu na zapowiadaną aurę pogodową, zwracamy się z prośbą do wszystkich aby zachować w tym okresie wzmożoną uwagę i ostrożność. Mając wieloletnie doświadczenie z poprzednich zabezpieczeń, mamy nadzieję, że w podsumowaniu działań, nie odnotujemy większych zdarzeń w związku z prowadzonymi działaniami. W Akcji prewencyjnego zabezpieczenia Dnia Zmarłych, strażników wspierać będą policjanci.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy, informacji na temat utrudnień i dojazdów mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio do funkcjonariuszy pełniących służbę w rejonach pruszkowskich nekropolii oraz pod bezpłatny numer telefonu alarmowego Straży Miejskiej:

Głównymi celami akcji będzie:

– zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby;
– zwracanie uwagi na nieprawidłowo parkujące pojazdy w pobliżu cmentarzy;
– zapobieganie rozmieszczaniu stanowisk handlowych bez wymaganych zezwoleń oraz kontrola legalności handlu;
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym;
– zapewnienie przejazdu ulicami zlokalizowanymi przy nekropoliach
– reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego;
– zapobieganie ewentualnym aktom wandalizmu i kradzieży w ciągu całej doby;
– reagowanie na zanieczyszczanie terenu wokół cmentarzy;
– reagowanie na przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych;
– usuwanie osób żebrzących oraz takich, których wygląd uwłacza randze święta;
– egzekwowanie wprowadzonych ograniczeń w ruchu drogowym;
– kontrola czystości wokół stoisk handlowych;
– zapobieganie nielegalnemu kwestowaniu;
– niesienie pomocy osobom oczekującym wsparcia i informacji.

Systematyczne kontrole uwzględniać będą nielegalny handel zniczami i innymi artykułami związanymi z Dniem Wszystkich Świętych, szczególnie w okolicach nekropolii, placów targowych i innych. W godzinach wieczorowych i nocnych cmentarze będą objęte szczególną kontrolą, która będzie mieć na celu zapobieżenie aktom wandalizmu i działalności tzw. „hien cmentarnych”.
W tych dniach nasza jednostka swoje działania skupi nad utrzymaniem ładu i porządku, prawidłowości parkowania i bezpieczeństwa osób odwiedzających groby swoich bliskich w rejonie cmentarzy i poza nimi.
Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów w okolicach cmentarzy oraz ograniczenia w ruchu, zwracamy się do wszystkich odwiedzających cmentarze o korzystanie z taboru komunikacji miejskiej oraz pozostawianie swoich pojazdów na ulicach przyległych. W związku z działalnością komunikacji miejskiej prosimy także o umożliwienie i ułatwienie przejazdu wszystkim autobusom oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych przez strażników.

Autobusy komunikacji miejskiej o numerach 2, 3, 4, 5 i 6 będą kursować zgodnie z rozkładem jazdy w dniu świątecznym. Linia 2 BIS i 6 BIS w dzień Wszystkich Świętych będą wyłączone z kursów.

Linią nr 2 dotrzemy do cmentarza przy ul. 2 Sierpnia;

Linią nr 4 można będzie dojechać w rejon cmentarza przy ul. Południowej;

Linią nr 2 dotrzemy do cmentarza przy SPZOZ Tworki ul. Partyzantów.

WJAZD POD BRAMY GŁÓWNE CMENTARZY MOŻLIWY BĘDZIE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM IDENTYFIKATORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NA CZAS DOWIEZIENIA OSÓB O WIDOCZNYM KALECTWIE, A ZAPARKOWANIE POJAZDÓW TYLKO W MIEJSCACH DO TEGO CELU WYZNACZONYCH.
Do wszystkich mieszkańców, jak i osób przyjezdnych APELUJEMY o zachowanie w tych dniach SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. PAMIĘTAJMY!!! o zabezpieczeniach mienia (samochodów, mieszkań i domów). Idąc na cmentarz, starajmy się nie zabierać ze sobą rzeczy zbędnych oraz zamyślając się nad grobami bliskich zwracajmy uwagę na swój bagaż.
Podczas działań, funkcjonariusze Straży Miejskiej, będą do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących pomocy. Wszelkie uwagi i prośby o interwencje można zgłaszać, bezpośrednio do licznych patroli, pełniących służbę w rejonie cmentarzy, jak i telefonicznie: pod bezpłatnym numerem telefonu 986, 997, 112.
Skip to content