Menu

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 – II tura

10 lipca 2020 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Przed nami II tura wyborów na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Od dnia dzisiejszego (10/11.07.br.) patrole interwencyjne oraz dyżurni monitoringu miasta czuwać będą miedzy innymi nad nad przestrzeganiem ciszy wyborczej. W dniu samych wyborów (12.07.br.) działania skupią się nad ich bezpieczeństwem i spokojem przebiegu w dniu głosowania.

Działania funkcjonariuszy w dniu wyborów to kontrola miejsc na terenie miasta, gdzie znajdują się lokale wyborcze, stała współpraca z przewodniczącymi komisji wyborczych oraz obsługa samych wyborów. Strażnicy miejscy oraz kamery monitoringu wizyjnego miasta czuwać będą nad przestrzeganiem ciszy wyborczej tj. od godziny 24:00 w nocy z 10/11 lipca do czasu zamknięcia lokali wyborczych w dniu 12 lipca 2020 roku.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 to dla pruszkowskiej Straży Miejskiej czas wzmożonej pracy i dodatkowych zadań doraźnych. Jak przy każdych wyborach strażnicy wykonują swoje codzienne zadania ze szczególnym zwróceniem uwagi w tym kierunku. Od dnia dzisiejszego (26/27.06.br.), od godziny 24:00, patrole interwencyjne oraz dyżurni monitoringu miasta czuwać będą miedzy innymi nad nad przestrzeganiem ciszy wyborczej oraz bezpieczeństwa lokali wyborczych. W dniu samych wyborów (28.06.br.) działania skupią się nad zapewnieniem bezpieczeństwa i spokoju ich przebiegu przy stałej współpracy z przewodniczącymi komisji wyborczych oraz urzędnikami wyborczymi.

PRZYPOMINAMY:

W czasie trwania ciszy wyborczej zabronione są wszelkie wystąpienia polityczne, manifestacje, audycje radiowe i telewizyjne z udziałem kandydatów, publikacje na ich temat, rozdawanie ulotek czy naklejanie plakatów. Za naruszenie ciszy wyborczej uważa się też wszelkie dynamiczne nośniki reklamy politycznej. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym on się znajduje. Mogą tam wisieć tylko te plakaty reklamujące partie polityczne, które zostały umieszczone przed ciszą. Za jej naruszenie grozi kara grzywny do 5 tys. złotych. Natomiast, za publikowanie w tym czasie wyników przedwyborczych badań opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych lub przewidywanych wyników wyborów oraz za ogłaszanie wyników sondaży przeprowadzanych w dniu głosowania grozi kara grzywny od 500 tys. do 1 mln zł.

Kodeks Wyborczy – Państwowa Komisja Wyborcza

Informacje wyborcze – Pruszków

Postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu wyborów w niedzielę 12 lipca 2020 roku, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych. W celu umówienia, prosimy o kontakt z Panem Pawłem Mańko pod numerem telefonu 601 243 299.

12 lipca 2020 roku – wszystkie lokale wyborcze w gminie będą czynne dla głosujących w godz. 7.00-21.00.

Kluczowe wytyczne MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego podczas wyborów prezydenckich:

 • Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu.
 • Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 • Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk.
 • Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.
 • Rekomenduje się zapewnienie środka do dezynfekcji przeznaczonego szczególnie do dezynfekcji przedmiotów używanych podczas głosowania takich jak np. długopisy, ścianka urny z wpustem.
 • W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2.
 • Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej należy odsłonić twarz, by można było zidentyfikować wyborcę.
 • Zaleca się, aby drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, były otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać.

Zaleca się ponadto:

 • używanie własnych rękawiczek jednorazowych,
 • używanie własnego długopisu.

Pierwszeństwo w wejściu do lokali wyborczych mają:

 • osoby powyżej 60 roku życia,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby z dzieckiem do lat 3,
 • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Lista obwodowych komisji znajduje się pod linkiem.

 

 

Skip to content