Menu

Ostrzeżenie metereologiczne

27 maja 2013 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ciągu najbliższej doby na Mazowszu spodziewane są opady przekraczające średnie miesięczne wartości z maja. Nie powinny one przynieść wzrostu stanu wód w rzekach. Nie ma też zagrożenia dla mieszkańców. Możliwe są natomiast lokalne podtopienia, uszkodzenia dróg i utrudnienia komunikacyjne. Wszystkie służby są postawione w stan podwyższonej gotowości.

Opady wystąpią na obszarze całego województwa, a zwłaszcza w jego środkowej części. Ich prognozowana wysokość wyniesie od 20 do 50 mm, a w Warszawie nawet ponad 60 mm. Opady będą długotrwałe, najbardziej intensywne wieczorem i w nocy, nie będą im jednak towarzyszyły burze. Utrudnienia spodziewane są zwłaszcza na terenach położonych w pobliżu małych cieków wodnych, szczególnie tam, gdzie nie ma skutecznego systemu odpływowego.

Wszystkie służby na terenie Mazowsza i w Warszawie są w ścisłym kontakcie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego i z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Państwowa Straż Pożarna wzmacnia obsadę. Jednostki z powiatów położonych na obrzeżach województwa będą wspomagać centralną część regionu. Dokonany został także przegląd sprzętu ? m.in. pomp, agregatów, a także zapór wodnych i worków z piachem. Powiatowe centra zarządzania kryzysowego zwrócą się do odpowiednich służb o zabezpieczenie dużych placów budowy. Mieszkańcy w celu zminimalizowania ewentualnych szkód mogą wystawić samochody z garaży oraz wyłączyć urządzenia elektryczne znajdujące się na niskich kondygnacjach zagrożonych podtopieniami. /źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki /

Szczegółowa pogoda: mapa

Skip to content