Menu

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W SPRAWIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

22 sierpnia 2018 - AKTUALNOŚCI

Straż Miejska w Pruszkowie

reprezentowana przez:

Komendanta Straży Miejskiej

ogłasza

zakończenie postępowania z dnia 19 lipca 2018r. o zamówienie publiczne

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

którego przedmiotem było:

„usunięcie pojazdu w trybie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia M.S.W.iA. z dn. 22.06.2011r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane”

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wybrano ofertę Wykonawcy:

ELEKTRO Spółka z o.o.

05 – 800 Pruszków, ul. Pańska 6

 

Do pobrania (plik pdf):

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

Skip to content