Menu

Coroczne działania prewencyjne „ZNICZ 2019”

30 października 2019 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Święto Zmarłych, to okres kiedy funkcjonariusze pruszkowskiej Straży Miejskiej, rozpoczynają coroczne, wzmożone działania w rejonie cmentarzy, w ramach prowadzonych akcji pn. „ZNICZ i HIENA”.  W tym roku, na terenie miasta Pruszkowa kulminacja działań przypada w dniach od 01 listopada do 03 listopada.

W prowadzonych czynnościach wykorzystany zostanie System Monitoringu Wizyjnego Miasta oraz dodatkowe patrole piesze i zmotoryzowane. Kamery monitoringu miejskiego i obsługujący je dyżurni, będą wspierać pruszkowskich strażników miejskich w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby bliskich w tych dniach.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich aby zachować w tym okresie wzmożoną uwagę i ostrożność. Mamy nadzieję, że wzorem ubiegłych lat w podsumowaniu działań, nie odnotujemy większych zdarzeń w związku z prowadzonymi czynnościami.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy, informacji na temat utrudnień i dojazdów mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio do funkcjonariuszy pełniących służbę w rejonach pruszkowskich nekropolii oraz pod bezpłatny numer telefonu alarmowego Straży Miejskiej:

Głównymi celami akcji będzie:

– zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby;
– zwracanie uwagi na nieprawidłowo parkujące pojazdy w pobliżu cmentarzy;
– zapobieganie rozmieszczaniu stanowisk handlowych bez wymaganych zezwoleń oraz kontrola legalności handlu;
– zapewnienie bezpieczeństwa pieszym;
– zapewnienie przejazdu ulicami zlokalizowanymi przy nekropoliach
– reagowanie na wszelkiego rodzaju przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego;
– zapobieganie ewentualnym aktom wandalizmu i kradzieży w ciągu całej doby;
– reagowanie na zanieczyszczanie terenu wokół cmentarzy;
– reagowanie na przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych;
– usuwanie osób żebrzących oraz takich, których wygląd uwłacza randze święta;
– egzekwowanie wprowadzonych ograniczeń w ruchu drogowym;
– kontrola czystości wokół stoisk handlowych;
– zapobieganie nielegalnemu kwestowaniu;
– niesienie pomocy osobom oczekującym wsparcia i informacji.

Systematyczne kontrole uwzględniać będą nielegalny handel zniczami i innymi artykułami związanymi z Dniem Wszystkich Świętych, szczególnie w okolicach nekropolii, placów targowych i innych. W godzinach wieczorowych i nocnych cmentarze będą objęte szczególną kontrolą, która będzie mieć na celu zapobieżenie aktom wandalizmu i działalności tzw. „hien cmentarnych”.

W tych dniach nasza jednostka swoje działania skupi nad utrzymaniem ładu i porządku, prawidłowości parkowania i bezpieczeństwa osób odwiedzających groby swoich bliskich w rejonie cmentarzy i poza nimi.

Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów w okolicach cmentarzy oraz ograniczenia w ruchu, zwracamy się do wszystkich odwiedzających cmentarze o korzystanie z taboru komunikacji miejskiej oraz pozostawianie swoich pojazdów na ulicach przyległych. W związku z działalnością komunikacji miejskiej prosimy także o umożliwienie i ułatwienie przejazdu wszystkim autobusom oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych przez strażników.

KOMUNIKACJA MIEJSKA

C1 os. STASZICA – Plantowa – Powstańców – Staszica – Sienkiewicza – Kościuszki – Prusa – Poznańska – POW/Łączniczek AK – 3 Maja – ŻBIKÓW CMENTARZ

(z częstotliwością co ok. 20 minut)

C2 os. STASZICA – Plantowa – Powstańców – Akacjowa – Działkowa – Przyszłości – Solidarności – Przejazdowa – CMENTARZ GĄSIN – Promyka – Waryńskiego – Poznańska – Prusa – Armii Krajowej – WKD PRUSZKÓW

(z częstotliwością co ok. 40 minut)

Ponadto informujemy, że w dniu 1 Listopada autobusy linii 2 kursują według specjalnego rozkładu jazdy ze zwiększoną częstotliwością co ok. 1 godziny. 

Linia 1 (Pruszków – Komorów) – kursy odbędą się według świątecznego rozkładu jazdy,

Linia 3 (Pruszków – Piastów) – kursy odbędą się według świątecznego rozkładu jazdy,

Linia 4 (Pruszków – Parzniew – Gąsin) – kursy odbędą się według świątecznego rozkładu jazdy,

Linia 5 (Pruszków – Malichy) – kursy odbędą się według świątecznego rozkładu jazdy,

Linia 6 (Pruszków – Ożarów Mazowiecki) – kursy odbędą się według świątecznego  rozkładu jazdy,

Autobusy linii 2BIS oraz 3BIS w dniu 1 listopada NIE KURSUJĄ.

W celu najbardziej dogodnego dojazdu na cmentarze zachęcamy do korzystania ze specjalnych linii C1 i C2.

Szczegółowe informacje dostępne będą na przystankach autobusowych i w autobusach komunikacji miejskiej – rozkład jazdy oraz mapka trasy

Linia C1

Linia C2

Linia 2

WJAZD POD BRAMY GŁÓWNE CMENTARZY MOŻLIWY BĘDZIE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM IDENTYFIKATORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NA CZAS DOWIEZIENIA OSÓB O WIDOCZNYM KALECTWIE, A ZAPARKOWANIE POJAZDÓW TYLKO W MIEJSCACH DO TEGO CELU WYZNACZONYCH.

Ze względu na bezpieczeństwo, prosimy o zwrócenie uwagi na zmienioną organizację ruchu:

ul. 2-go sierpnia: ograniczony ruch kołowy pojazdów – MAPKA przedstawia odcinki, gdzie obowiązuje nowa, tymczasowa organizacja ruchu

ul. Domaniewska: ograniczony ruch kołowy pojazdów – MAPKA przedstawia odcinki, gdzie obowiązuje nowa, tymczasowa organizacja ruchu

Do wszystkich mieszkańców, jak i osób przyjezdnych APELUJEMY o zachowanie w tych dniach SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. PAMIĘTAJMY!!! o zabezpieczeniach mienia (samochodów, mieszkań i domów). Idąc na cmentarz, starajmy się nie zabierać ze sobą rzeczy zbędnych oraz zamyślając się nad grobami bliskich zwracajmy uwagę na swój bagaż.

Podczas działań, funkcjonariusze Straży Miejskiej, będą do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących pomocy. Wszelkie uwagi i prośby o interwencje można zgłaszać, bezpośrednio do licznych patroli, pełniących służbę w rejonie cmentarzy, jak i telefonicznie: pod bezpłatnym numerem telefonu 986, 112, 997.

Skip to content