Menu

ZABEZPIECZENIE CMENTARZY – „Hiena i Znicz 2013”

30 października 2013 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Hiena” i „Znicz” 2013 – pod takimi kryptonimami, funkcjonariusze pruszkowskiej Straży Miejskiej, we współpracy z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, rozpoczęli coroczne, wzmożone działania w rejonie cmentarzy. Działania te potrwają w dniach 30 października do 04 listopada 2013 roku. Wspólne, ogólnopolskie działania służb porządkowych prowadzone są w związku ze świętem zmarłych.

W prowadzonych czynnościach wykorzystany zostanie System Monitoringu Wizyjnego Miasta oraz dodatkowe patrole piesze i zmotoryzowane. Kamery monitoringu miejskiego i obsługujący je dyżurni, będą wspierać pruszkowskich strażników miejskich i policjantów w zapewnieniu bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby bliskich w tych dniach.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy, informacji na temat utrudnień i dojazdów mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio do funkcjonariuszy pełniących służbę w rejonach pruszkowskich nekropolii oraz pod bezpłatny numer telefonu alarmowego Straży Miejskiej:

UWAGA:

W związku z wydaną decyzją Prezydenta Miasta Pruszkowa w dniu 01 listopada w godzinach 7:00 do 17:00 ruch kołowy na ulicy 2-go sierpnia zostanie zamknięty, a dojazd na parking, będzie możliwy za zezwoleniem funkcjonariuszy, pełniących służbę w tym rejonie.

Głównymi celami akcji będzie:

Systematyczne kontrole uwzględniać będą nielegalny handel zniczami i innymi artykułami związanymi z Dniem Wszystkich Świętych, szczególnie w okolicach nekropolii, placów targowych i innych. W godzinach wieczorowych i nocnych cmentarze będą objęte szczególną kontrolą, która będzie mieć na celu zapobieżenie aktom wandalizmu i działalności tzw. „hien cmentarnych”.

Punktem kulminacyjnym prowadzonych AKCJI, będą dni 1,2,3 listopada br. W tych dniach nasza jednostka swoje działania skupi nad utrzymaniem ładu i porządku, prawidłowości parkowania i bezpieczeństwa osób odwiedzających groby swoich bliskich w rejonie cmentarzy i poza nimi. Do akcji zostanie skierowany cały dostępny stan osobowy pruszkowskich strażników. Patrole będą pełniły służbę wraz z pruszkowskimi policjantami.

Ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów w okolicach cmentarzy oraz ograniczenia w ruchu, zwracamy się do wszystkich odwiedzających cmentarze o korzystanie z taboru komunikacji miejskiej (aktualne rozkłady jazdy i trasy dojazdów dostępne są na stronie www.pruszkow.pl oraz w naszym serwisie) oraz pozostawianie swoich pojazdów na ulicach przyległych. W związku z działalnością komunikacji miejskiej prosimy także o umożliwienie i ułatwienie przejazdu wszystkim autobusom oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych przez strażników i policjantów.

Wydział Ochrony Środowiska U.M. Pruszków, do dyspozycji odwiedzających pruszkowskie nekropolie, wystawił dodatkowe kabiny typu „TOY-TOY”, które usytuowane będą w widocznych miejscach, blisko cmentarzy.

WJAZD POD BRAMY GŁÓWNE CMENTARZY MOŻLIWY BĘDZIE TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA OKAZANIEM IDENTYFIKATORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NA CZAS DOWIEZIENIA OSÓB O WIDOCZNYM KALECTWIE, A ZAPARKOWANIE POJAZDÓW TYLKO W MIEJSCACH DO TEGO CELU WYZNACZONYCH.

Do wszystkich mieszkańców, jak i osób przyjezdnych APELUJEMY o zachowanie w tych dniach SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI. PAMIĘTAJMY!!! o zabezpieczeniach mienia (samochodów, mieszkań i domów). Idąc na cmentarz, starajmy się nie zabierać ze sobą rzeczy zbędnych oraz zamyślając się nad grobami bliskich zwracajmy uwagę na swój bagaż.

Podczas działań, funkcjonariusze Straży Miejskiej, będą do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących pomocy. Wszelkie uwagi i prośby o interwencje można zgłaszać, bezpośrednio do licznych patroli, pełniących służbę w rejonie cmentarzy, jak i telefonicznie: pod bezpłatnym numerem telefonu 986, 997, 112.

Skip to content