Menu

Polecenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie podjęcia współpracy straży i policji

27 października 2020 - AKTUALNOŚCI, UWAGA!, ARCHIWUM, KORONAWIRUS

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 25 października 2020r. Straż Miejska w Pruszkowie, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonuje zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca Prezydentowi Miasta Pruszkowa zlecenie od 25 października podległej straży:

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizację wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

 

Jednocześnie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki poleca również, aby pozostałe zadania straży były realizowane głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. 

Zgodnie z art. 11h ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

DECYZJA WOJEWODY

 

Skip to content