Menu

Zanieczyszczenie powietrza, działania i kontrole w październiku br.

7 listopada 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Sezon grzewczy trwa w pełni. Do stanowiska dyżurnego pruszkowskiej Straży Miejskiej w ciągu doby napływa od kilku do kilkunastu zgłoszeń mieszkańców, dotyczących dużego zadymienia z kominów prywatnych nieruchomości.

Przypominamy, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Palić w nim można opał dozwolony, np. czyste drewno, węgiel, koks, miał, groszek ekologiczny. Nie wolno spalać żadnych odpadów, a w szczególności: plastikowych butelek, lakierowanego i malowanego drewna, odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu itp.

Za spalanie odpadów w przydomowych piecach grozi grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości do 500 zł. lub skierowanie wniosku o ukaranie przez sąd.

Strażnicy miejscy prowadzą kontrolę z upoważnienia Prezydenta Miasta Pruszkowa. Na terenie nieruchomości prywatnych, kontrole mogą być prowadzone od godz. 6 do 22. Tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrola może być przeprowadzona przez całą dobę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej w Pruszkowie w miesiącu październiku wpłynęły łącznie 52 zgłoszenia dotyczące dużego zadymienia okolicy, czarnego dymu z kominów oraz nieprzyjemnego zapachu przypominającego palone plastiki i tworzywa sztuczne.

W tym okresie przeprowadzonych zostało 13 sprawdzeń instalacji grzewczych oraz wykonano 24 kontrole urządzeniem pomiarowym „przenośnym analizatorem pyłu zawieszonego” tzw. pyłomierzem, wykorzystywanym do badań stężeń zanieczyszczeń powierza pyłem zawieszonym PM 10 i PM 2,5. Zastosowane zostały środki oddziaływania wychowawczego   w postaci 6 pouczeń w związku z naruszeniem art. 191 ustawy o odpadach.

Na terenie Miasta Pruszków przeprowadzone pomiary przez funkcjonariuszy Referatu Dzielnicowych i Zespołu Eko, odbyły się w następujących terminach oraz miejscach, co podyktowane było naszą inicjatywą bądź prośbą mieszkańców o przeprowadzenie kontroli w gospodarstwach domowych z których kominów pojawił się niepokojący dym.

WYNIKI POMIARÓW KONTROLNYCH

 

DataGodz.Ulica/

nr posesji

Wynik pomiaru

PM 10 µm/m3

Wynik pomiaru

PM 2,5 µm/m3

Temperatura/ °C
19.10.20198:36Zimna8078+11,5
19.10.20199:42Andrzeja5453+14
19.10.201912:11Chmielna4747+17,5
19.10.201913:05Trojdena4444+18,5
20.10.201911:30Gordziałkowskiego2625+20
20.10.201911:56Gomulińskiego2925+20,5
20.10.201912:25Sobieskiego2322+22
20.10.201913:31Ks. Józefa1717+23
22.10.201910:00Zimna116108+14,5
22.10.201914:35Wojciecha117107+20,5
22.10.201918:05Bagnista156140+16,5
26.10.201910:20Zimna7976+16
26.10.201915:00Komorowska6663+20
26.10.201916:10Traktowa7975+19,5
26.10.201917:00Zamiejska9594+16,5
28.10.201922:01Zimna3636+8
29.10.20199:55Trójkątna3636+8,5
29.10.201910:40Chmielna2727+8,5
29.10.201916:25Tuwima5151+8,5
29.10.201917:55Sygietyńskiej8180+8
30.10.20198:15Lipowa8382+1,5
30.10.20199:05Wojska Polskiego8686+3
30.10.201914:00Południowa1812+8,5
30.10.201914:15Działkowa1512+9

 

Wszelkie podjęte przez funkcjonariuszy działania w ramach codziennych służb patrolowych związane z kontrolami jakości powietrza oraz kontrolami urządzeń grzewczych wykonywane są w trosce o środowisko, w którym mieszkamy my, nasze rodziny oraz sąsiedzi!

 

SKALA JAKOŚCI POWIETRZA (źródło Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie)

Poziom jakości powietrzaPM 10 [µm/m3}PM 2,5 [µm/m3]
Bardzo dobry0 – 200 – 12
Dobry21 – 6013 – 36
Umiarkowany61 – 10037 – 60
Dostateczny101 – 14061 – 84
Zły 140 – 200  85 – 120
Bardzo zły>200             >120

 

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content