Menu

Dewastowali elewację zabytkowego pałacyku w Parku Kościuszki

24 października 2019 - AKTUALNOŚCI, MONITORING, ARCHIWUM

Kolejni młodociani sprawcy zostali ujęci przez pruszkowskich strażników miejskich, podczas nanoszenia malunków i napisów na elewacji budynku. Tym razem ofiarą dewastacji padł zabytkowy pałacyk w Parku Kościuszki.

Taras balkonowy pałacyku w ostatnim okresie czasu, stał się miejscem spotkań młodocianych. Nic nie byłoby w tym złego, gdyby nie fakt, że swoim zachowaniem młodzi mieszkańcy miasta dewastują to je poprzez pozostawienie po sobie zabrudzeń elewacji, zaśmiecając je, a niejednokrotnie zakłócając przy tym porządek publiczny.

W dniu wczorajszym (23.10.br.) w samo południe, operatorzy monitoringu miejskiego, zwrócili uwagę na dwóch młodych chłopców. Ich zachowanie spowodowało skierowanie w ich kierunku pobliskiej kamery. Nastolatkowie wdrapywali się na elewację pałacyku, dokonując jej zabrudzenia. Podczas obserwacji, dyżurny zaobserwował również fakt naniesienia napisów i rysunków.

   

Operator poinformował o tym fakcie patrol interwencyjny, który niezwłocznie udał się w rejon Parku Kościuszki, aby zapobiec dalszej dewastacji mienia. Mężczyźni, zaraz po dokonaniu tego czynu, oddalili się w kierunku ulicy Niecałej. Po kilku minutach zostali ponownie zlokalizowani przez kamery monitoringu, a ich droga oddalania się z miejsca była cały czas monitorowana.

W rejonie ul. Bolesława Prusa, strażnicy dokonali ujęcia dwóch nieletnich mieszkańców naszego miasta. Obaj, przyznali się do zarzucanych im czynów. Na miejsce, przybył także patrol policji, któremu przekazano chłopców do dalszych czynności.

 

Dalsze czynności w tej sprawie, prowadzić będą policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content