Menu

Ujęci dzięki kamerom miejskiego monitoringu

2 października 2019 - AKTUALNOŚCI, MONITORING, ARCHIWUM

Co widzą dyżurni monitoringu oraz jak bardzo przydatnym narzędziem w pracy strażników są kamery, mogli przekonać się ujęci w ostatnich dniach września sprawcy przestępstw na terenie naszego miasta. Zostali oni ujęci przez strażników patroli interwencyjnych na tzw. „gorącym uczynku”, tuż po tym, jak zostali zaobserwowani przez dyżurnych obsługujących kamery miejskiego monitoringu.

Pierwsze zdarzenie, miało miejsce w nocy 28/29 września br., około godziny 1:40, gdzie dyżurny studia monitoringu, zauważył wtargnięcie mężczyzn na teren parkingu dozorowanego, przy ulicy Przejazdowej. Kamery monitorujące ten rejon nagrały dwóch sprawców, którzy pokonali ogrodzenie, a następnie dokonali kradzieży części i wyposażenia jednego z zabezpieczonych tam pojazdów. Z zachowania sprawców wynikało, iż byli wcześniej niezbyt dobrze zorientowani w terenie, tj. pomimo oznakowania, nie byli świadomi o obecności w tym miejscu kamer. Kiedy na dobre plądrowali samochód, przeświadczeni o swej bezkarności, na miejsce udały się załogi interwencyjne naszej jednostki. Zaskoczeni interwencją strażników, zostali ujęci na gorącym uczynku wraz z częściami pojazdu, które zdążyli już wymontować. Ujętymi, okazali się być 31-letni Piotr P. – mieszkaniec Warszawy oraz 28-letni Sławomir K. – mieszkaniec powiatu płońskiego. Mężczyźni, zostali przekazani do dyspozycji policjantów Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, którzy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Drugie z zarejestrowanych zdarzeń, to ujęcie dwóch nieletnich w dniu 30 września br., podczas zażywania środków odurzających na terenie ujęcia wody oligoceńskiej. Dyżurni studia od dłuższego czasu, zaobserwowali w tym rejonie grupy nieletnich, którzy dopuszczali się czynów zabronionych. Na początku września jedna z grup, dokonała dewastacji ujęcia wody, poprzez graffiti, gdzie sprawcy tego czynu zostali ujęci przez strażników. Tym razem dyżurny obserwował kolejną z grup, gdzie około godziny 19:00, kamera zarejestrowała dwóch młodych mężczyzn, podczas odurzania się nieznanym środkiem. Na miejsce, niezwłocznie udała się załoga interwencyjna. Strażnicy, ujawnili przy 16-latkach Przemysławie Ż. i Gegim K. – obaj są mieszkańcami naszego miasta, susz nieznanego pochodzenia oraz alkohol. Na miejsce wezwani zostali pruszkowscy policjanci, którym przekazano nieletnich wraz z zabezpieczonymi rzeczami. Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie:, cyt. „Zabezpieczony susz zbadany został testerem, potwierdzając, że jest to marihuana. 16-latkami zajął się zespół do spraw nieletnich pruszkowskiej komendy. Jeden z nieletnich został przesłuchany w charakterze świadka, w trybie art. 183 kpk., i po czynnościach przekazany rodzicom. Drugiego 16-latka, przesłuchano w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego. Usłyszał on dwa zarzuty: posiadania środków odurzających oraz udzielania ich małoletniemu. Nieletni przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zgromadzony w tej sprawie materiał trafi teraz do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o jego dalszym losie.

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content