Menu

Od wykroczenia do przestępstwa – dzięki kamerom monitoringu

2 października 2019 - AKTUALNOŚCI, MONITORING, ARCHIWUM

W ostatnich dniach, dzięki pracy dyżurnych studia monitoringu oraz strażników miejskich referatu prewencji, ujęto kilku sprawców przestępstw. Kolejny z nich ujęty został w dniu wczorajszym, na terenie stacji WKD Pruszków. Tym razem, reakcja na wykroczenie spożywania alkoholu w miejscu zakazanym prawem, doprowadziła do ujawnienia amfetaminy.

W dniu wczorajszym (01.10.br.), około godziny 23:25, dyżurny operator kamer monitoringu miejskiego, zareagował na grupę, która spożywała alkohol na peronie kolejki WKD. Zadysponowana w to miejsce załoga, podjęła niezwłocznie zleconą interwencję. Na widok strażników, jeden z mężczyzn próbował pozbyć się niewygodnego dla niego pudełka po papierosach, wyrzucając je pod ławkę wiaty przystankowej. Kiedy strażnicy sprawdzili zawartość, ujawnili powód jego wyrzucenia. W środku znajdowało się srebrne zawiniątko z zawartością środków odurzających – amfetaminy. Na miejsce wezwano załogę Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, której przekazano 21-letniego Huberta D. – mieszkańca pobliskich Otrębus.

Po zakończeniu czynności związanych ze zgłoszeniem, popełnionego wykroczenia, dwoje mieszkańców naszego powiatu zostało zwolnionych do miejsca zamieszkania. Natomiast Hubert D. został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do jednostki policji, gdzie prowadzone są dalsze czynności w tej sprawie.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content