Menu

Pruszkowskie obchody dnia strażnika

3 września 2019 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

29 sierpnia, to szczególna data dla wszystkich strażników miejskich/gminnych. W tym dniu, obchodzimy ustawowe święto. Była to okazja do uroczystej odprawy pruszkowskiej Straży Miejskiej, która odbyła się 30 sierpnia br. w oranżerii Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego.

To już 27 lat, od kiedy strażnicy służą pruszkowskiej społeczności lokalnej, starając się zapewnić pomoc i bezpieczeństwo mieszkańcom naszego miasta. Uroczysta odprawa odbyła się przy uczestnictwie znamienitych gości: władz powiatu i miasta, przedstawicieli służb mundurowych i wymiaru sprawiedliwości, naczelników i kierowników komórek organizacyjnych urzędu miasta, a także przedstawicieli jednostek i firm, na co dzień współpracujących z naszą jednostką oraz wspierających nasze działania.

W trakcie przemówień zaproszonych gości, nie zabrakło słów podziękowań i oczekiwań na kolejny okres czasu. Głos zabrał miedzy innymi Prezydent Miasta Pruszkowa – Paweł Makuch:, cyt. ” Dziękuje za dotychczasową pracę funkcjonariuszy. Chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Jest to dla mnie o tyle wyjątkowe, że czynie to po raz pierwszy. W imieniu mieszkańców naszego miasta dziękuję Wam za dotychczasową nie pracę, służbę i poświęcenie. Od 27 lat, dzień w dzień, 365 dni w roku, 24 godziny na dobę swoją postawą udowadniacie, że jesteście niezbędni i potrzebni”.

W trakcie uroczystości komendant straży miejskiej Włodzimierz Majchrzak, za całokształt działalności zawodowej został odznaczony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego medalem pamiątkowym „Pro Masovia”. Odznaczenie w imieniu marszałka wręczyli Krzysztof Rymuza, starosta Powiatu Pruszkowskiego wraz z Agnieszką Kuźmińską, członkiem zarządu oraz Stanisławem Dymurą, przewodniczącym rady powiatu.

Także wyróżniający się strażnicy miejscy, zostali uhonorowani za swoją pracę. Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie, awansował na wyższe stopnie służbowe 6 funkcjonariuszy, a 12 udzielił pisemnej pochwały.

Na zakończenie uroczystości, nastąpiło przekazanie nowego radiowozu, który będzie służył patrolowi szkolnemu.

Odprawa, nie zakończyła uroczystych obchodów pruszkowskiego dnia strażnika. W ostatnią sobotę wakacji, Prezydent Miasta Pruszkowa wraz z Komendantem Straży Miejskiej w Pruszkowie zaprosili wszystkich mieszkańców, tych młodszych i starszych na plenerową imprezę pn. „Radosny Piknik”.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji – mobilne miasteczko ruchu drogowego, okaz wyposażenia, gra z zawodnikami koszykówki Elektrobud-Investment ZB Pruszków oraz wiele innych.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content