Menu

Pruszkowskie obchody 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2 sierpnia 2019 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

W dniu wczorajszym (1 sierpnia 2019 roku), punktualnie o godzinie 17.00 o „Godzinie W”, przy ulicy Waryńskiego 1, pod tablicą upamiętniającą epizod powstańczy pracowników Elektrowni Okręgu Warszawskiego, którzy polegli w obronie ojczyzny, zebrali się powstańcy, kombatanci, mieszkańcy Pruszkowa i okolic, władze samorządu miejskiego i powiatowego, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, strzelcy oraz przedstawiciele różnych instytucji, placówek kultury i oświaty.

W pruszkowskich uroczystościach, związanych z obchodami 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego udział wzięli także członkowie rodziny Karola Janusza – uczestnika walk zbrojnych o utrzymanie zdobytego budynku elektrowni Pruszków.

Pruszkowska Straż Miejska, corocznie pamięta o bohaterach tamtych wydarzeń. W rocznicę wybuchu powstania uroczystości prowadził Komendant Straży Miejskiej w Pruszkowie Włodzimierz Majchrzak. Funkcjonariusze złożyli wieńce pod tablicą pamiątkową oraz wystawili poczet honorowy Miasta Pruszkowa. W imieniu mieszkańców, wieniec złożył Prezydenta Miasta Pruszkowa – Paweł Makuch wraz z zastępcami oraz sekretarz miasta.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta „Pruszkowianka”, która na zakończenie przypomniała charakterystyczne dla Powstania Warszawskiego melodie

„Pruszkowska elektrownia, przy której się znajdujemy, działała przez cały okres II Wojny Światowej i dostarczała prąd m. in. do zachodnich dzielnic Warszawy, co sprawiło, że opanowanie jej miało strategiczne znaczenie dla działań wojskowych prowadzonych właśnie w tamtych rejonach stolicy. Wśród pracowników elektrowni byli tacy, którzy prowadzili działalność konspiracyjną. Pod dowództwem podporucznika Stefana Kwiatkowskiego – pseudonim „Zabłocki”, działał pluton „Nenufar”, który 1 sierpnia 1944 roku w godzinach wieczornych, zdobył budynek elektrowni. Żołnierze AK bronili się przez całą noc. Nie otrzymawszy żadnego wsparcia o świcie poddali się i ewakuowali. W czasie nocnych walk żaden z polskich żołnierzy nie odniósł ran. Wśród walczących był podporucznik Konrad Kurc – pseudonim „Joland”. Został rozpoznany przez rannego Niemca i po przesłuchaniach, rozstrzelany”. – www.pruszkow.pl

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content