Menu

Interwencja EKO PATROLU

13 czerwca 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

W dniu dzisiejszym (13 czerwca) pruszkowscy strażnicy miejscy, udali się w rejon ulicy Domaniewskiej, celem realizacji zgłoszenia o odnalezieniu dwóch ptasich gniazd. Po otrzymaniu zgłoszenia, funkcjonariusze udali się na teren jednej z mieszczących się tam firm. Kiedy dojechali na miejsce, pracownicy poinformowali funkcjonariuszy, że na paletach transportowych, które były rozładowywane z firmowego pojazdu, znajdowały się dwa ptasie gniazda. W jednym z nich były jeszcze z niewyklute 2 jaja, a w drugim z nich znajdowały się trzy malutkie pisklaki.

Pracownicy firmy zaopiekowali się ptasim potomstwem oraz poinformowali o tym fakcie pruszkowski EKO PATROL. Gdy strażnicy odbierali gniazda od pracowników firmy, były one umieszczone w pudełku z otworami, tak aby miały dostęp do powietrza i aby z niego nie wyszły. Po dowiezieniu zguby ptasich rodziców do siedziby naszej jednostki, powiadomiono Fundację Animal Rescue Polska, z którą współpracujemy na co dzień.

 

Niestety, potomstwo odnaleziono bez rodziców i będzie one zdane na ludzką pomoc i opiekę. Mamy nadzieję, że dzięki czujności pracowników firmy i ich wzorowej postawie, taki w zdrowiu będą się rozwijać i wkrótce odzyskają wolność.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content