Menu

Tydzień z Referatem ds. Profilaktyki

7 czerwca 2019 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Mijający tydzień funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki spędzali na zajęciach z najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta. Spotkania w placówkach oświatowych i wychowawczych w ramach prowadzonych zajęć profilaktycznych, pomoc w przeprowadzeniu egzaminu na kartę rowerową, zabawa w mobilnym miasteczku ruchu z połączoną nauką przepisów, a także wizyta dzieci w siedzibie naszej jednostki. To tylko ważniejsze wydarzenia minionego tygodnia strażników, pracujących z dziećmi i dla dzieci.

Uczniowie i uczennice pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 mieli okazję poznać z bliska pracę strażników miejskich, porozmawiać o nie oraz zapoznać się z wykorzystywanym przez nas sprzętem w służbie. Oprócz zwiedzenia pomieszczeń stanowiska dowodzenia czy studia monitoringu miejskiego, atrakcją wycieczki było osobiste spotkanie uczniów z Prezydentem Miasta Pruszkowa Pawłem Makuchem oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Pruszkowa Beatą Czyżewską.

Nie zabrakło też czasu na doskonalenie zawodowe. Strażnicy wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Zgodnie z programem główna część szkolenia dotyczyła zagadnień związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi, mechanizmami ich działania oraz kluczowymi zagrożeniami. Zagadnieniem, na które zwrócono szczególną uwagę podczas szkolenia, były także zagrożenia związane z cyberprzemocą.

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content