Menu

Sprawcy usiłowania kradzieży ujęci

6 czerwca 2019 - AKTUALNOŚCI, MONITORING, ARCHIWUM

Około godziny 1 w nocy, dyżurnego monitoringu, zaniepokoił fakt zaniku wizji jednej z kamer systemu. Natychmiast powiadomił o tym załogę interwencyjną aby strażnicy skontrolowali teren monitorowany kamerą przy ulicy Przejazdowej – parking dozorowany, na który odholowywane są pojazdu usunięte z pruszkowskich ulic.

Kiedy strażnicy dojechali na miejsce zauważyli dwóch mężczyzn na terenie parkingu. Mężczyźni na widok mundurowych, rozpoczęli ucieczkę, gdzie po krótkotrwałym pościgu zostali ujęci i doprowadzeni do radiowozu. na miejsce wezwano policjantów z pruszkowskiej komendy.

Kiedy dokonano wstępnych oględzin i zabezpieczenia miejsca przestępstwa okazało się, że ujęci przez strażników mieli już zdemontowane i przygotowane do zabrania różne części samochodowe z zdeponowanych tam pojazdów, tj.: układ hamulcowy, wydechowy, trójkąty, podnośniki oraz tablicę rejestracyjną. Mężczyźni w celu dostania się na teren parkingu, dokonali uszkodzenia przęseł ogrodzenia.

Jak podają w swoim serwisie policjanci: „Dochodzeniowcy, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, przedstawili im dwa zarzuty: usiłowania kradzieży i uszkodzenia mienia. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów. Obydwaj odpowiedzą teraz przed sądem. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.”.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content