Menu

Dzień Dziecka z pruszkowską Strażą Miejską

2 czerwca 2019 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Dzień Dziecka to świetna okazja do promowania bezpieczeństwa wśród najmłodszych. Funkcjonariusze Referatu ds. Profilaktyki naszej jednostki wiedzą, jak wpajać przepisy ruchu drogowego, bezpieczne zachowania w domu, na podwórku oraz w szkole wykorzystując przy tym zabawę.

Dzięki konkursom, zabawom oraz materiałom promocyjnym przekazują całą swoją wiedzę w tym zakresie najmłodszym mieszkańcom naszego miasta podczas roku szkolnego, a także w stoisku promocyjnym pruszkowskiej Straży Miejskiej. Tak było także tym razem. Dwukrotnie, podczas powiatowych i miejskich obchodów Dnia Dziecka na terenie Parku Kościuszki i Parku Potulickich, najmłodsi mogli zapoznać się z pracą strażnika miejskiego, doskonalić swoje umiejętności w Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego, które imituje prawdziwą ulicę, przejazd kolejowy, przejście dla pieszych, skrzyżowanie czy rondo.

Podczas rozwiązywania testu można było sprawdzić swoją wiedzę w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze. Można było także zabezpieczyć i oznakować jednoślady. Nie obyło się także bez nagród, dyplomów i prezentów dla uczestników zabawy. W obydwu przypadkach przygotowane przez nas atrakcje cieszyły się dużym zainteresowaniem, a najlepszą nagrodą dla strażników był dziecięcy uśmiech.

  

Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania przy okazji imprez plenerowych oraz przedwakacyjnych spotkań w szkołach.

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content