Menu

Podsumowanie minionego weekendu

29 maja 2019 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Tradycyjnie, corocznie w ostatni weekend maja świętujemy Święto Pruszkowa. Nie inaczej było w tym roku. Po raz XXI czas ten, przebiegł pod znakiem dwudniowych działań związanych z zabezpieczeniem prewencyjnym obchodów „DNI PRUSZKOWA”. Święto miasta dla służb porządkowych stanowi wyjątkowe wyzwanie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom na terenie organizowanych imprez, a także po ich zakończeniu, na terenie całego Pruszkowa.

Aby przebiegały one w spokoju, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa, przygotowania rozpoczęły się na długo wcześniej. Doświadczenia i podejmowane decyzje, zdobyte podczas poprzednich edycji były niezastąpione. Komendant pruszkowskiej Straży Miejskiej wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, wspólnie opracowywali plan prewencyjnego zabezpieczenia. W samym zabezpieczeniu brał udział cały stan osobowy naszej jednostki.

Tegoroczne obchody „DNI PRUSZKOWA” były w naszej ocenie bardzo bezpieczne, gdzie nie odnotowano większych zakłóceń ładu i porządku publicznego. Zarówno w czasie trwania samej imprezy, jak i po jej zakończeniu. Tu bardzo dziękujemy za wzorową współpracę i włożony trud w zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy się do tego się przyczynili.

Tradycyjnie też, oprócz czynności zabezpieczających całość imprezy, nasza jednostka przygotowała atrakcję dla młodszych mieszkańców w postaci „MOBILNEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO” oraz „STOISKA REFERATU DZIELNICOWYCH I PETROLU EKO”. Wydarzenie to, zostało połączone z konkursami na temat wiedzy o bezpieczeństwie i przepisach ruchu drogowego, a także związanych ze zwierzętami i ochroną środowiska, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Najlepsi uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami. Miasteczko cieszyło się bardzo dużą popularnością, a co najważniejsze edukowało i wpajało prawidłowe zachowania na drodze. Dodatkowo, podczas dwóch dni można było oznakować i zabezpieczyć przed kradzieżą swoje jednoślady, znakując je w „Rejestrze Oznakowanych Przedmiotów”.

fot. U.M. Pruszków

W tym samym czasie, odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie strażnicy miejscy byli zaangażowani w obsługę i zabezpieczenie komisji wyborczych. Część z funkcjonariuszy, pełniących służbę w tych dniach łączyła obowiązek zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy miejskiej z obowiązkami zabezpieczenia bezpieczeństwa i przebiegu wyborów. Wieloletnie doświadczenie naszej jednostki, pozwoliło na pogodzenie tych obowiązków.

Bardzo dziękujemy wszystkim za współpracę i już dziś w imieniu Prezydenta Miasta Pruszkowa zapraszamy na kolejną imprezę miejską w dniu 01 czerwca 2019 roku Park Potulickich – „Dzień dziecka”

fot. U.M. Pruszków

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content