Menu

Honorowe oddawanie krwi zakończone sukcesem

20 maja 2019 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

W szeregach naszej jednostki nie brakuje osób, które niosą pomoc potrzebującym także poza codzienną pracą. Wśród nich możemy poszczycić się strażnikami oddającymi od lat honorowo krew. W dniu dzisiejszym na Placu Jana Pawła II (20.05.br.) odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa z udziałem służb mundurowych, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Pruszkowa Pawła Makucha i Starosty Powiatu Pruszkowskiego Krzysztofa Rymuzy. Pruszkowska Straż Miejska miała zaszczyt po raz pierwszy brać udział w tak szlachetnym przedsięwzięciu w charakterze współorganizatora. Bardzo jesteśmy dumni z tego faktu i dziękujemy za zaproszenie Klubowi Honorowych Dawców Krwi „Serce Pruszkowa”.

Akcja bardzo udana – krew oddały 52 osoby, łącznie aż 23,4 litrów krwi!

W akcji wzięło udział ponad 40 pracowników służb mundurowych, z których 26 oddało krew. Do udziału w akcji oprócz policjantów i strażników miejskich przyłączyli się również pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej (urząd celno-skarbowy), Strzelcy Rzeczypospolitej z Pruszkowa, OSP oraz służba leśna. Z pewnością „Mundurowa Akcja Krwi” wejdzie na stałe do kalendarza akcji honorowego krwiodawstwa w Pruszkowie.

Wszystkim krwiodawcom serdecznie dziękujemy.


Fot. Adam Darwicki, Maciej Seroka, Piotr Wardecki, Dawid Majewski, S.M. Pruszków

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content