Menu

Zapraszamy do oddawania krwi

16 maja 2019 - AKTUALNOŚCI, UWAGA!, ARCHIWUM

STRAŻ MIEJSKA W PRUSZKOWIE

WSPÓLNIE Z INNYMI SŁUŻBAMI MUNDUROWYMI

ORAZ KLUBEM HONOROWYCH DAWCÓW KRWI „SERCE PRUSZKOWA”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W „MUNDUROWEJ AKCJI ODDAWANIA KWI”

Ambulans do pobierania krwi będzie podstawiony na Placu Jana Pawła II (przy Pałacu Ślubów) w Pruszkowie w dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00-13:00
Akcja ma charakter otwarty – krew będzie mógł oddać każdy krwiodawca

 

Dodattkowo dla wszystkich organizatorzy, patroni i sponsorzy akcji przygotowali liczne atrakcje, pokazy i nagrody. Podczas trwania akcji będzie można poznać w praktyce zasady bezpieczeństwa i nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także nauczyć się użytkować defiblyratora AED.

Patronat honorowy nad akcją objął Starosta Pruszkowski Krzysztof Rymuza oraz Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch.

 

 

 

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content