Menu

Sprawcy dewastacji i kradzieży mienia przekazani policjantom

19 lutego 2019 - AKTUALNOŚCI, ARCHIWUM

Współpraca służb porządkowych w Pruszkowie, przyniosła wymierne efekty. Działania patrolu prewencji pruszkowskiej Straży Miejskiej, pozwoliły na zatrzymanie sprawców dewastacji mienia i jego kradzieży na szkodę jednej z mieszkanek Pruszkowa. Dodatkowo, jeden z ujętych sprawców figurował w policyjnych rejestrach, jako osoba poszukiwana.

Około godziny 22:00 (17 lutego br.) policjanci poprosili o pomoc w realizacji interwencji zgłoszonej miejscowej jednostce. Zdarzenie miało dotyczyć bójki między mężczyznami. Strażnicy niezwłocznie udali się we wskazany rejon, celem udzielenia wsparcia policjantom. Jak się okazało na miejscu, sprawcy mieli oddalić się z lokalu, gdzie dokonali wcześniej jego dewastacji oraz zaboru mienia. Poszkodowana kobieta podała rysopis dwóch z nich oraz opisała ich ubiór.

Strażnicy miejscy posiadając wiedzę o sprawcach udali się w patrol pobliskiego rejonu, celem ujęcia uczestników zdarzenia. W niedługim czasie, dwóch z poszukiwanych mężczyzn zostało rozpoznanych przez funkcjonariuszy i osadzonych w radiowozie. Po dowiezieniu ich na miejsce interwencji, zostali oni rozpoznani przez poszkodowaną. Na miejsce przybyła także załoga policji, której strażnicy przekazali wstępne ustalenia i zdali relację z przeprowadzonych przez nich czynności.

Ujętymi mężczyznami w wieku 60 i 44 lata, okazali się być mieszkańcy Pruszkowa. Po sprawdzeniu ich danych w policyjnych rejestrach okazało się, że młodszy z nich figuruje, jako osoba poszukiwana. Mężczyźni zostali dowiezieni do policyjnej izby zatrzymań i pozostali do dalszych czynności w tej sprawie.

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content