Menu

Szkolenie z przeciwdziałania zanieczyszczaniu powietrza oraz kontroli palenisk

15 lutego 2019 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Aby skutecznie stawić czoła zagrożeniu, jakie niesie za sobą zanieczyszczenie powietrza dla zdrowia mieszkańców naszego miasta i środowiska, staramy się poznać „wroga” oraz skuteczne metody walki z nim. Poprawa jakości stanu powietrza w Pruszkowie, to zarówno dla miejskich włodarzy, jak i naszej jednostki zadanie priorytetowe.

Jedną ze skutecznych metod walki jest prowadzenie działań prewencyjnych, profilaktycznych oraz kontrolnych. Wszystkie te metody składają się na całokształt, który realizują strażnicy miejscy wraz z urzędnikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Bardzo ważnym aspektem walki jest zdobywanie nowych doświadczeń oraz pogłębianie wiedzy poprzez doskonalenie swoich umiejętności i szkolenia.

W dniu wczorajszym (14 lutego br.) z inicjatywy naszej jednostki odbyło się szkolenie funkcjonariuszy oraz pracowników Wydziału Ochrony Środowiska, które przeprowadzili prelegenci Ośrodka Szkoleniowego Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdrój. Jednostka jest certyfikowanym ośrodkiem, legitymująca się niezbędnymi państwowymi certyfikatami oraz akredytacją w zakresie prowadzonej działalności badawczej oraz szkoleniowej.

Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmowało swoim zakresem tematykę:

 

Szkolenie zostało zakończone egzaminem, który był sprawdzeniem posiadanej i zdobytej wiedzy z zakresu szkolenia. Pozytywna ocena, upoważnia do otrzymania certyfikatu z zakresu pobierania próbek poboru próbek odpadów paleniskowych.

Dotychczasowe działania urzędników i strażników miejskich zostały wzbogacone o dodatkową wiedzę, co pozwoli na jeszcze bardziej skuteczną walkę ze smogiem. Przypominamy wszystkim tym, którym zdarza się jeszcze spalanie odpadów w swoich piecach, że domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów. Palić w nim można opał dozwolony, np. czyste drewno, węgiel, koks, miał, groszek ekologiczny. Nie wolno spalać żadnych odpadów, a w szczególności: plastikowych butelek, lakierowanego i malowanego drewna, odpadów z gumy, przedmiotów z tworzyw sztucznych, plastikowych toreb z polietylenu itp.

Zgodnie z dyspozycją art. 191 Ustawy o odpadach – „Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny” (w postępowaniu mandatowym do 500 zł.).

Strażnicy miejscy prowadzą kontrolę z upoważnienia Prezydenta Miasta Pruszkowa. Na terenie nieruchomości prywatnych, kontrole mogą być prowadzone od godz. 6 do 22. Tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, kontrola może być przeprowadzona przez całą dobę.

Tak wyglądają nasze działania w praktyce terenowej:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska, popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.

W przypadkach kiedy sytuacja będzie niejasna lub osoba podejrzewana o spalanie w instalacji „śmieci” będzie negowała wynik kontroli, strażnicy pobiorą próbki popiołu, które następnie będą przebadane i poddane analizie przez certyfikowane laboratorium. Prawa zostanie przekazana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie.

Skip to content