Menu

Bezpieczne ferie ze Strażą Miejską – podsumowanie

10 lutego 2019 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Dziś, mija ostatni dzień przerwy zimowej dla dzieci i młodzieży z regionu województwa mazowieckiego. Nie wszyscy mieli możliwość wyjazdu na odpoczynek po za miejsce zamieszkania. Dla tych najmłodszych, miasto wraz z funkcjonariuszami Referat Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie w okresie od 28 stycznia do 8 lutego br. przygotowali udział w akcji „Zima w mieście 2019”. Strażnicy w czasie pełnienia służby, dokonywali kontroli placówek, które organizowały zimowiska dla dzieci. Kontrola obejmowała zarówno placówki szkolne, jak i skwery, parki, akweny wodne.
Funkcjonariusze Referatu Profilaktyki prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą, którym czas wolny organizowały szkoły, świetlice TPD i PKPS. Na zajęciach omawiano tematykę związaną z zasadami bezpiecznego spędzania czasu podczas ferii. Informowano dzieci, w jaki sposób dostosować ubranie do warunków pogodowych oraz jak bezpiecznie bawić się na śniegu korzystając jednocześnie ze sprzętu zimowego. Przypomniano uczniom także o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Przede wszystkim poruszono z dziećmi niezwykle ważny temat, jakim jest kontakt z osobą obcą „poznaną w sieci.” Przypomniano najmłodszym i tym trochę starszym dzieciom, by pamiętały o zasadzie „ograniczonego zaufania”, gdyż nie zawsze obcy w sieci jest tym, za kogo się podaje.

Zajęcia odbywały się w formie wykładu multimedialnego połączonego z warsztatami. Spotkania przeprowadzono w placówkach, które brały udział w akcji:

Szkoła Podstawowa nr 2 – 193 dzieci;
Szkoła Podstawowa nr 6 – 117 dzieci;
Szkoła Podstawowa nr 3 – 187 dzieci;
Szkoła Podstawowa nr 9 – 91 dzieci;
Świetlica ul.Partyzantów- 27 dzieci;
Świetlica ul. 3- go Maja- 15 dzieci;
Świetlica ul. Helenowska- 26 dzieci;
Świetlica PKPS ul. Ks. Józefa- 9 dzieci.

W zajęciach z funkcjonariuszami Referatu Profilaktyki udział wzięło 665 dzieci. Mamy nadzieję, że nasze zajęcia były urozmaiceniem wolnego czasu, a przy okazji dzieci poznały pracę strażników oraz będą inaczej patrzeć i reagować na zagrożenia, jakie je otaczają. Dobrą wiadomością jest także brak odnotowania w statystykach służb poważniejszych zdarzeń i incydentów z udziałem nieletnich. Nasze spotkania z najmłodszymi mieszkańcami będziemy kontynuować podczas dalszych realizacji roku szkolnego 2018/2019.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content