Menu

Nie karm smogu

25 października 2018 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Szanowni Mieszkańcy, uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego wprowadził na obszarze województwa ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji urządzeń grzewczych. tzw. „uchwałę antysmogową”. Uchwała wprowadza m.in. zakaz spalania najgorszych jakościowo paliw od 1 lipca 2018 r.

Kupując paliwo na opał, mieszkańcy powinni uzyskać od sprzedawców certyfikaty/dokumenty potwierdzające odpowiednie parametry zakupionego towaru. Nabywca powinien posiadać dowód sprzedaży (paragon lub fakturę). Dokumenty te stanowią podstawę w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.

Stosowanie się do zapisów uchwały, będzie wyrazem troski o nasze zdrowie i wczesną profilaktyką, zapobiegającą licznym chorobom. To od naszej świadomości i odpowiedzialności zależy, czy powietrze w naszym regionie będzie służyło naszemu zdrowiu.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo pod adresem:
https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html

Wydział Ochrony Środowiska U.M. Pruszków

Skip to content