Menu

Akcja ,,usunięcia porzuconych pojazdów’’

4 października 2018 - AKTUALNOŚCI, DZIELNICOWI - EKO, ARCHIWUM

Od sierpnia do września br. strażnicy miejscy doprowadzili do usunięcia 24 pojazdów nieużytkowanych. W toku prowadzonych czynności 18 pojazdów zostało usuniętych przez właścicieli/posiadaczy, a w 6 przypadkach wydano dyspozycję odholowania na parking miejski.

Czynności dotyczące pojazdów nieużytkowanych pozostawionych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, podejmowane są na podstawie przepisów art. 50a ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, zgodnie z którymi pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną (miejską) lub policję na koszt właściciela lub posiadacza.

W przypadku gdy pojazd pozostawiono na drodze wewnętrznej, prowadzenie czynności w oparciu o ww. artykuł jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy samochód stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i w takim przypadku może zostać odholowany na parking miejski.

Skip to content