Menu

Znakowanie rowerów

25 sierpnia 2018 - CO I JAK ZAŁATWIĆ

CHCESZ PREWENCYJNIE ZAPOBIEC KRADZIEŻY SWOJEGO ROWERU ???
OZNACZ GO NUMEREM
„ROPSM” w Pruszkowie

„REJESTR OZNAKOWANYCH PRZEDMIOTÓW”

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH MIESZKAŃCÓW PRUSZKOWA DO ZABEZPIECZANIA SWOICH ROWERÓW PRZED KRADZIEŻĄ POPRZEZ BEZPŁATNE OZNAKOWANIE ICH I WPISANIE DO „REJESTRU OZNAKOWANYCH PRZEDMIOTÓW STRAŻY MIEJSKIEJ”. w Pruszkowie


Warunki niezbędne aby oznakować swój rower:

1. Musisz być mieszkańcem lub mieszkanką Pruszkowa;

2. Musisz być jego właścicielem i posiadać dokument jego nabycia lub inny dokument potwierdzający legalność jego w Twoim posiadaniu (np. kartę zakupu, umowę kupna, kartę gwarancyjną lub paragon);

3. Jeśli masz mniej niż 7 lat – poproś o pomoc rodziców, gdyż będzie potrzebny dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty);

4. Twój rower oznaczony zostanie numerem „Rejestru Oznakowanych Przedmiotów” w pięciu miejscach;

5. Po oznaczeniu roweru, otrzymasz pisemne potwierdzenie tego faktu oraz umieszczenia go w bazie danych „ROPSM” w Pruszkowie wraz z jego zdjęciem, a także zostaniesz pouczony
o trybie i sposobie postępowania w przypadku jego kradzieży;

6. To wszystko co musisz zrobić i jakie warunki musisz spełnić aby zminimalizować kradzież swojego roweru.

Jeśli nie zdążą Państwo dokonać znakowania w powyższym terminie, prosimy o kontakt z st. insp. Tomaszem Wróblem z Referatu ds. Profilaktyki S.M. Pruszków pod numerem telefonu: 227586649, 227358856, 515201017 lub drogą elektroniczną pod adres: profilaktyka@strazmiejska.pruszkow.pl w celu uzgodnienia indywidualnego terminu znakowania lub informacji o najbliższym przewidywanym terminie znakowania grupowego.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content