Menu

Historia

25 sierpnia 2018 - DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Miejski I Kadencji Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 1999 r. , a Zarządzeniem 7 / 92 z dnia 1 sierpnia 1992 r. Prezydenta Miasta oraz statutu zatwierdzonego przez MSW – została utworzona Straż Miejska w Pruszkowie . Po okresie organizacji, specjalistycznym szkoleniu KSP Iwiczna , Komendzie Rejonowej Policji, Pogotowiu Ratunkowym , wewnątrzzakładowym , osiągając wysoki stopień wyszkolenia w grudniu 1992 r. 29 funkcjonariuszy Straży Miejskiej wyszło na ulice miasta . Realizując oczekiwania społeczności lokalnej ,działali na bardzo lakonicznych i nieprecyzyjnych umocowaniach prawnych / Ustawa o Policji z dnia 1 kwietnia 1990 r. /

Wkraczając w rok 1998 z własną Ustawą o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz szeregu rozporządzeń wykonawczych Straż Miejska nabyła bardziej szczegółowe kompetencje z zakresu działania strażników .

Według nowej ustawy Straż Miejska w Pruszkowie to samorządowa formacja mundurowa , powołana do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy , spełniająca służebną rolę wobec społeczności lokalnej z poszanowaniem godności i praw obywateli. Wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku publicznego wynikające z Ustaw i Aktów Prawa Miejskiego , tworzonego przez Samorząd .

Z dniem 1 stycznia 2000 r. decyzją Uchwała Nr XVI /131 / 99 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 21 października 1999 r. Straż Miejska w Pruszkowie działa jako ? Jednostka Budżetowa Miasta Pruszkowa ” Pracą funkcjonariuszy Straży Miejskiej kieruje Komendant Straży , który odpowiada za prawidłowe wykonywanie przez funkcjonariuszy wyznaczonych zadań . Zwierzchnikiem jest Prezydent Miasta Pruszkowa . Środki na funkcjonowanie Straży Miejskiej i jej wyposażenia przydziela Rada Miejska . Wszyscy funkcjonariusze są mieszkańcami Pruszkowa lub przyległych miejscowości co powoduje jeszcze większą więź z tym miastem .

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dniem 04 czerwca 2020r. przywraca funkcjonowanie jednostki w pełnym zakresie oraz utrzymuje ograniczoną obsługę przyjęć interesantów na zasadach, które obowiązują w budynku Urzędu Miejskiego.

W dalszym ciągu w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta obowiązują powszechnie stosowane zasady bezpieczeństwa, rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz pierwszeństwo realizacji zadań związanych z pandemią.

Osoby wezwane do naszej jednostki lub chcące się z nami skontaktować osobiście, proszone są o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną:

Stanowisko dowodzenia: tel. 986, 22 758 66 49

email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

Komendant S.M.: tel. 22 735 88 52

email: komendant@strazmiejska.pruszkow.pl

Sekcja Wykroczeń i Monitoringu: tel. 22 735 88 53 lub 54

email: wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl

Referat Dzielnicowych – Zespół patrolu EKO: tel. 22 735 88 55

email: dzielnicowi@strazmiejska.pruszkow.pl

Skip to content