Menu

Adresy i telefony

25 sierpnia 2018 - CO I JAK ZAŁATWIĆ

KOMENDANT

mgr Włodzimierz Majchrzak

05-800 Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 96

tel.: +4822 735 88 52

fax: +4822 758 66 49

email: komendant@strazmiejska.pruszkow.pl

przyjęcia interesantów: poniedziałki w godzinach 13 00 – 17 00

STANOWISKO DYŻURNE ? KIEROWNIK ZMIANY

05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 2

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 758 64 31 wew. 102, alarmowy 986

email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

służba 24 h + patrole interwencyjne + funkcjonariusze rejonowi


REJON NR 1 ? PRUSZKÓW GĄSIN

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 758 64 31 wew. 102, alarmowy 986


REJON NR 2 ? PRUSZKÓW ŻBIKÓW, BĄKI

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 758 64 31 wew. 102, alarmowy 986


REJON NR 3 ? PRUSZKÓW MALICHY, TWORKI

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 758 64 31 wew. 102, alarmowy 986


REJON NR 4 ? PRUSZKÓW ŚRÓDMIEŚCIE WKD

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 758 64 31 wew. 102, alarmowy 986


REJON NR 5 ? PRUSZKÓW os. Wyględówek, Ostoja

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 758 64 31 wew. 102, alarmowy 986

REJON NR 6 ? PRUSZKÓW ŚRÓDMIEŚCIE CENTRUM

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 758 64 31 wew. 102, alarmowy 986


REJON NR 7 ? PRUSZKÓW ŚRÓDMIEŚCIE PKP

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 758 64 31 wew. 102, alarmowy 986

REJON NR 8 ? PRUSZKÓW os. Staszica A i B, os. B. Prusa

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 758 64 31 wew. 102, alarmowy 986


STUDIO MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA PRUSZKOWA

05-800 Pruszków
ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 3

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 735 88 51, tel. alarmowy 986

email: monitoring@strazmiejska.pruszkow.pl

służba 24 h + patrole interwencyjne


REFERAT DS. PROFILAKTYKI

05-800 Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16

tel./fax: +4822 758 66 49, +4822 735 8 55 tel. alarmowy 986

email: profilaktyka@strazmiejska.pruszkow.pl

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content