Menu

Wyposażenie

24 sierpnia 2018 - DZIAŁALNOŚĆ

Na stan osobowy Straży Miejskiej w Pruszkowie składa się:

– 30 umundurowanych funkcjonariuszy + Komendant,
–  3 pracowników cywilnych.

Jednostka dysponuje pojazdami:

–  3 samochody służbowe – oznakowane „STRAŻ MIEJSKA” – uprzywilejowane w ruchu,
–  2 samochody służbowe – oznakowane „STRAŻ MIEJSKA”,
–  1 samochód służbowy – oznakowany „PATROL SZKOLNY”,
–  4 rowery patrolowe.

Stanowisko dyżurne wyposażone jest:

– w łączność bezprzewodową w paśmie o dobrej słyszalności,
– w 2 linie telefoniczne-całodobowe z faksem + linia alarmowa 986,
– w połączenia bezpośrednie – sztywne łącze z Komendą Powiatową Policji,
– w bezpośrednie połączenia ze służbami dyżurnymi Miasta: Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna, Powiatowym i Wojewódzkim  Sztabem Kryzysowym,
– w bezpośrednie połączenia z innymi służbami instytucjami odpowiedzialnymi za zabezpieczenia i usuwanie awarii, a także z administracjami nieruchomości odpowiedzialnymi za ład i porządek na terenie Miasta,
– w aparaty cyfrowe do prowadzenia dokumentacji zdarzeń i prowadzonych czynności służbowych,
– w kamerę VHS do dokumentacji zdarzeń i prowadzonych czynności służbowych,
– w komputery i inne urządzenia komputerowe do wykorzystania w służbie,
– w inne środki biurowo-techniczne, niezbędne w służbie całodobowej.

Stanowisko dyżurne jak i sama jednostka w miarę pozyskiwanych środków, na bieżąco jest doposażane w najnowsze środki techniczne i inne do poprawy bezpieczeństwa i toku pełnionej służby.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE z dniem 04 czerwca 2020r. przywraca funkcjonowanie jednostki w pełnym zakresie oraz utrzymuje ograniczoną obsługę przyjęć interesantów na zasadach, które obowiązują w budynku Urzędu Miejskiego.

W dalszym ciągu w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta obowiązują powszechnie stosowane zasady bezpieczeństwa, rekomendowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz pierwszeństwo realizacji zadań związanych z pandemią.

Osoby wezwane do naszej jednostki lub chcące się z nami skontaktować osobiście, proszone są o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną:

Stanowisko dowodzenia: tel. 986, 22 758 66 49

email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl

Komendant S.M.: tel. 22 735 88 52

email: komendant@strazmiejska.pruszkow.pl

Sekcja Wykroczeń i Monitoringu: tel. 22 735 88 53 lub 54

email: wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl

Referat Dzielnicowych – Zespół patrolu EKO: tel. 22 735 88 55

email: dzielnicowi@strazmiejska.pruszkow.pl

Skip to content