Menu

XX DNI PRUSZKOWA – podsumowanie działań

23 sierpnia 2018 - ARCHIWUM

Miniony weekend, przebiegł pod znakiem dwudniowych działań związanych z zabezpieczeniem prewencyjnym obchodów „XX DNI PRUSZKOWA” oraz „V PRUSZKOWSKIEGO BIEGU WOLNOŚCI”. Święto miasta oraz bieg stanowi dla służb porządkowych wyjątkowe wyzwanie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom na terenie organizowanych imprez, a także po ich zakończeniu, na terenie całego Pruszkowa.

Przygotowania do zabezpieczenia tych imprez, to czas wytężonej pracy nad zapewnieniem należytego ich bezpieczeństwa. Aby przebiegały one w spokoju, przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa, przygotowania rozpoczęły się na długo przed planowaną datą. Po raz piąty, na terenie Pruszkowa organizowany był „Bieg Wolności”, a jego trasa przebiegała głównymi ciągami komunikacyjnymi miasta.

Doświadczenia i podejmowane decyzje, zdobyte podczas poprzednich edycji były znacznie w tym pomocne. Komendant pruszkowskiej Straży Miejskiej wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta, firmą organizującą sam bieg oraz przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie i Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej, wspólnie opracowywali plan zabezpieczenia trasy biegu, dyslokację służb oraz współpracę z wolontariuszami. Wszystko po to, by sami biegacze oraz publiczność „Biegu Wolności” mogli w nim bezpiecznie uczestniczyć. W samym zabezpieczeniu brał udział cały stan osobowy naszej jednostki, wspomagany przez policjantów i strażaków pruszkowskich komend.

Bezpieczny przebieg tej imprezy świadczy o profesjonalnym przygotowaniu się do niej. Tu bardzo dziękujemy za wzorową współpracę i włożony trud w zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy do tego się przyczynili. To dzięki nim na trasie biegu nie doszło do żadnych incydentów, a zawodnicy bezpiecznie wystartowali i dobiegli do mety.

Tradycyjnie, oprócz czynności zabezpieczających całość imprezy, nasza jednostka przygotowała atrakcję dla młodszych mieszkańców w postaci „MOBILNEGO MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO” oraz „STOISKA REFERATU DZIELNICOWYCH I PETROLU EKO”. Wydarzenie to, zostało połączone z konkursami na temat wiedzy o bezpieczeństwie i przepisach ruchu drogowego, a także związanych ze zwierzętami i ochroną środowiska, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Najlepsi uczestnicy zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami. Miasteczko cieszyło się bardzo dużą popularnością, a co najważniejsze edukowało i wpajało prawidłowe zachowania na drodze. Dodatkowo, podczas dwóch dni można było oznakować i zabezpieczyć przed kradzieżą swoje jednoślady, znakując je w „Rejestrze Oznakowanych Przedmiotów”.

Nasza jednostka wspiera także imprezy towarzyszące obchodom święta Pruszkowa. Tradycyjnie, na terenie stawów Parku Potulickiego, odbyły się corocznie Zawody Wędkarskie o Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Pruszkowie. Wędkarze rywalizowali w kategoriach: juniorzy, seniorzy oraz o największą złowioną rybę. Oprócz ufundowanych pucharów i dyplomów, zwycięzcy otrzymali atrakcyjne wędkarskie nagrody.

Główne uroczystości, odbywały się na terenie Parku Kościuszki i tam też skierowane były główne siły zabezpieczenia Straży Miejskiej, wspierających naszą służbę funkcjonariuszy Policji oraz służb ochrony. Patrole piesze, rowerowe i zmotoryzowane, czuwały nad bezpieczeństwem mieszkańców zarówno na terenie samego parku, jak i po za nim. W czasie trwania imprezy naszą pracę wspierali także dyżurni miejskiego monitoringu. Dzięki dobrej współpracy z większością uczestników obchodów „Dni Pruszkowa” nie doszło na niej do poważnych zakłóceń. Nie wszyscy jednak potrafili bawić się w sposób zgodny z prawem oraz zasadami imprezy masowej. Niektórzy, nie potrafili zakończyć tego święta w sposób zgodny z panującymi obyczajami, jakie panują na pruszkowskich imprezach.

Strażnicy miejscy w związku z zabezpieczeniem, podczas trwania samej imprezy, jak i po ich oficjalnych zakończeniach interweniowali ponad 70 razy, podejmując czynności wobec osób zakłócających ład i porządek, spożywających alkohol w miejscach zakazanych prawem oraz tych, którzy nadmierną ilością spożytych napojów procentowych stwarzali zagrożenie dla siebie i innych. Pouczono 11 osób naruszających normy prawne, 4 osoby zostały ukarane mandatami karnymi, 3 osoby w stanie upojenia alkoholowego zostały dowiezione do miejsca zamieszkania. Dwóm osobom udzielono pomocy lekarskiej nie związanej z incydentami w czasie imprez poprzez wezwanie załóg pogotowia ratunkowego. W 3 przypadkach strażnicy miejscy zmuszeni zostali do użycia środków przymusu bezpośredniego w związku z ich zachowaniem i brakiem reakcji na wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Dyżurny stanowiska dowodzenia naszej jednostki odebrał także, a patrole interwencyjne zrealizowały 58 zgłoszeń, bezpośrednio lub pośrednio związanych z obchodami.

Mimo odnotowanych incydentów w ocenie organizatorów oraz służb zabezpieczających „XX DNI PRUSZKOWA” możemy uznać je za kolejne, bezpiecznie spędzone święto miasta. Dziękujemy wszystkim uczestnikom festynu za współpracę i stosowanie się do zaleceń służb porządkowych.

Skip to content