Menu

Uwaga! Tymczasowe wyłączenie ruchu na ul. Sienkiewicza (od 10 czerwca 2018)

23 sierpnia 2018 - UWAGA!

Ważna informacja dla mieszkańców Pruszkowa. W związku z II etapem przebudowy ul. Sienkiewicza, od niedzieli 10 czerwca 2018 roku ruch w obu kierunkach na odcinku od ul. Staszica do ul. Stalowej zostanie wstrzymany.

W związku ze zmianami w organizacji ruchu prosimy wszystkich kierowców o zwracanie szczególnej uwagi na nowo usytuowane znaki pionowe i poziome.

Najważniejsze zmiany:

– całkowite zamknięcie ruchu na ulicy Sienkiewicza (od ul. Stalowej do siedziby jednostki Straży Pożarnej ul. Staszica);

zmiana organizacji ruchu w tym pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ulic Powstańców/Stalowa/Plantowa;

obowiązujący od dnia 10.06.br. znak „zakaz zatrzymywania się” na ulicy Chopina (po lewej stronie na wysokości od ul. Powstańców do ul.Niepodległości).

 

Organizacja ruchu przewiduje całkowite zamknięcie ul. Sienkiewicza na odcinku od ulicy Staszica (na wysokości wjazdu do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej) do ulicy Stalowej. Ruch samochodowy od strony dworca PKP zostanie skierowany na ulicę Stalową, która na czas objazdu nadal będzie drogą jednokierunkową. Objazd w stronę dworca PKP został wytyczony ul. Powstańców i ul. Chopina. Ważną informacją dla drogowców jest również zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu ul. Stalowej i ul. Powstańców – od 10 czerwca drogą z pierwszeństwem na tym skrzyżowaniu będzie ul. Stalowa i ul. Plantowa, a ul. Powstańców będzie drogą podporządkowaną.

Inwestor budowy „Nowej Stacji”, który prowadzi przebudowę ul. Sienkiewicza, deklaruje zakończenie prac i przywrócenie pełnego ruchu od września 2018 r. (powiat.pruszkow.pl)

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content