Menu

MOŻLIWY BRAK WODY NA TERENIE PRUSZKOWA – AKTUALIZACJA

22 lipca 2017 - AKTUALNOŚCI, UWAGA!, ARCHIWUM

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna, Zakład Pruszków uprzejmie informuje o zmianie terminu znacznego spadku ciśnienia wody bądź jej braku przy maksymalnych rozbiorach w budynkach mieszkalnych, biurowcach, budynkach użyteczności publicznej dla mieszkańców Pruszkowa.

Obniżenie ciśnienia wody lub jej brak nastąpi od dnia 25.07., od godz. 9:00 od dnia 27.07.2017r., do godz. 09:00

W/w wyłączenie spowodowane jest remontem magistrali wodociągowej DN 1000 w Al. Jerozolimskich.

Na czas wykonywania prac zostaną uruchomione wszystkie awaryjne stacje uzdatniana wody o lokalnym zasięgu działania oraz zostaną rozstawione beczkowozy:

ul. Emancypantek róg Lalki

ul. Antka róg Placówki

ul. Sienkiewicza 1D

ul. Bolesława Prusa 35.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej M.P.WiK.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content