Menu

NIETRZEŹWY KIEROWCA ZATRZYMANY DZIĘKI CZUJNOŚCI OPERATORA MONITORINGU MIEJSKIEGO

3 kwietnia 2017 - AKTUALNOŚCI, MONITORING, ARCHIWUM

Dzięki czujności operatora kamer miejskiego systemu monitoringu i natychmiastowej reakcji, udało się wyeliminować z ulic naszego miasta, kolejnego kierowcę, który zdecydował się na jazdę na tzw. „podwójnym gazie”.

Około godziny 1:05 w nocy 29/30 marca br., dyżurny monitoringu miejskiego, zwrócił uwagę na grupę młodych mężczyzn, którzy spożywali alkohol w rejonie zatoki parkingowej przy stacji PKP Pruszków. W czasie obserwacji, strażnik zauważył, jak jeden z mężczyzn, który wcześniej spożywał piwo, wsiada za kierownicę samochodu OPEL wraz z pozostałymi mężczyznami. Kontynuując obserwację i dalszy przebieg sytuacji, mając dowód w postaci nagrania kamery i uzasadnione podejrzenie o prowadzeniu samochodu po spożyciu alkoholu, funkcjonariusz natychmiast powiadomił dyżurnego z prośbą o pomoc w zatrzymaniu pojazdu załogi pruszkowskiej Komendy Policji.

Samochód wraz z mężczyznami oddalał się ulicami Sienkiewicza i Kościuszki, gdzie cała jego droga przejazdu, dokumentowana była przez kamery monitoringu. Kiedy „kierowca” wraz z pasażerami, po drodze zajechali do pobliskiej restauracji, radiowozy zmierzały w tym kierunku z informacją o zatrzymaniu pojazdu do kontroli. Po kilku minutach Opel został zatrzymany do kontroli przez załogę Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie w rejonie ulicy Niecałej. Przypuszczenia, dyżurnego monitoringu, zostały potwierdzone. Kierujący pojazdem mieszkaniec naszego miasta, zdecydował się na prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, stwarzając zagrożenie dla siebie, pasażerów i pozostałych uczestników ruchu. Badanie alkometrem, wykazało u niego 0,49 mg\l (prawie 1 ‰) alkoholu w wydychanym powietrzu.

Dzięki natychmiastowej reakcji strażnika i obserwacji terenu miasta z wykorzystaniem kamer miejskiego monitoringu, kolejny pijany kierujący, został wyeliminowany z ulic naszego miasta, za nim doszło do tragedii. Dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi pruszkowska Policja. Zatrzymanemu grozi odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa jazdy pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content