Menu

BEZPIECZNE FERIE 2017 – PODSUMOWANIE

28 lutego 2017 - AKTUALNOŚCI, PROFILAKTYKA, ARCHIWUM

Strażnicy Miejscy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Pruszkowie w okresie od 13 do 24 lutego 2017 brali czynny udział w akcji „Bezpieczne ferie 2017?. W tym czasie przeprowadzili 19 kontroli placówek organizujących wypoczynek dzieci. Patrole Straży Miejskiej w codziennych zadaniach kontrolowały występujące na terenie miasta Pruszkowa zamarznięte akweny wodne, parki i skwery oraz inne miejsca przebywania dzieci i młodzieży. W licznych ośrodkach prowadzących zorganizowaną formę wypoczynku dzieci uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

W spotkaniach poruszana była problematyka bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz w sieci. Szczególnie zwracano uwagę na warunki pogodowe w czasie zimy m.in. odpowiedni ubiór do tych warunków, zasady bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu, zabawa w śnieżki i na lodowisku oraz na stoku narciarskim czy saneczkowym. Priorytetowo poruszano zagrożenia, na jakie można napotkać w zimie, a zwłaszcza niebezpieczeństwa związane z wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Ponadto w zajęciach poruszano tematykę związaną z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci telefonicznej i internetowej, wskazując zagrożenia z tym związane, jak nadmierny czas spędzony przy telefonie lub komputerze (uzależnienie od urządzeń teleinformatycznych) oraz kontakty z osobami obcymi poznawanymi przez sieć (zasada ograniczonego zaufania, nie wszyscy w sieci są tymi, za których się podają). Powyższe zajęcia odbywały się w formie wykładu multimedialnego połączonego z warsztatami.

Łącznie w zajęciach prowadzonych przez Straż Miejską w 14 grupach uczestniczyło 447 dzieci.

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się i zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 na terenie naszego miasta, podjął decyzję o ograniczeniu przyjęć interesantów od dnia 11 marca 2020r. do odwołania. Kontakt z naszą jednostką: tel. 986, 227586649, 227358850 lub email: kierownikzmiany@strazmiejska.pruszkow.pl.

 

Osoby wezwane w tym czasie do naszej jednostki, proszone są o kontakt telefoniczny: 227358853, 227358854 lub email:
wykroczenia@strazmiejska.pruszkow.pl
,
gdzie można będzie uzyskać wszelkie informacje o dalszym trybie postępowania.

Wobec konieczności ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby wywoływanej przez koronawirusa, mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców województwa od dnia 02 kwietnia 2020r. straże gminne/miejskie województwa mazowieckiego, na polecenie wojewody mazowieckiego, dokonują zmiany w zadaniowaniu i sposobie realizacji swoich działań.

Wojewoda Mazowiecki poleca wójtom, burmistrzom, prezydentom miast na terenie województwa mazowieckiego zlecenie od 2 kwietnia podległym strażom gminnym (miejskim):

  1. Dokonywanie dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  2. Organizacji wspólnych patroli z Policją zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
  3. Prowadzenie innych form współpracy straży gminnych (miejskich) z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.

Polecam również, aby pozostałe zadania straży gminnych (miejskich) były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz stronie internetowej miasta Pruszkowa

 

ODSŁUCHAJ KOMUNIKAT !!!

Skip to content